Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,563 hồ sơ tại Vĩnh Long x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên, nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
3 năm trên 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
nhân viên bán hàng/y tế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Công Thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Vĩnh Long hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Vĩnh Long hơn 4 năm qua
Nhân Viên Logistics
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Giám Đốc Sản Xuất
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 52
5 năm Thương lượng Long An
Tiền Giang
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Vĩnh Long hơn 4 năm qua
Điện - Điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
7 năm Thương lượng Vĩnh Long hơn 4 năm qua
Trưởng phòng Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên, Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm 4,0 - 6,0 tr.VND Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Giám Sát bán hàng, bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bến Tre
Trà Vinh
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
4.6 ASM
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
Khác
hơn 4 năm qua
TRƯỞNG PHÒNG , LẮP ĐẶT , GIÁM SÁT , BẢO TRÌ....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Hậu Giang
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ ME- QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG-QUẢN LÝ ĐIỆN ĐỘNG LỤC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
en 5.7 SOCIAL COMPLIANCE OR HR SUPERVISOR
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Quản Lý, Quản Trị Mạng, Công việc liên quan đến CNTT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
en 3.4 Software Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Hành chánh văn phòng, Trợ Lý hành chính, Kế Toán, Thu Ngân,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm trên 5,0 tr.VND Cần Thơ
Hậu Giang
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Hành chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Trà Vinh
Vĩnh Long
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 50
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Vĩnh Long hơn 5 năm qua
3.9 Các lĩnh vực: Kinh doanh Thủy sản, sách vở, hàng tiêu dùng, tài chính, hành chánh nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh/ Quản lý cửa hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Vĩnh Long hơn 5 năm qua
4.3 Kế toán Tổng hợp, quản lý, giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Vĩnh Long hơn 5 năm qua
3.8 Trưởng phòng hành Chánh nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Hậu Giang
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Ứng Tuyển Giám Sát Bán Hàng - ASM Mekong 2
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 9,0 tr.VND Cần Thơ
Hậu Giang
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 52
17 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
7.0 Kế toán trưởng - Giám đốc TC - Kiểm soát nội bộ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
15 năm Thương lượng Cần Thơ
Hậu Giang
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 6,0 tr.VND Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Chuyên viên, chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 15,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Chuyên viên - Nhân viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm trên 5,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bến Tre
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng, Chăm sóc khách Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
2 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Logistics & Supply Chain / Chuyên Viên Đào Tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm trên 450 USD Cần Thơ
Hậu Giang
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Giám sát bán hàng/ Quản lý cửa hàng
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Trà Vinh
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Lao động phổ thông
Bằng cấp: Đại học | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
1 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Long An
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Nhân viên tư vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Tài chính Ngân hàng, Hành chính văn phòng, Kế toán,
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Hậu Giang
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
en 4.4 Area Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
5.7 Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực ( Sales Supervisor)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
7 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Vĩnh Long
hơn 5 năm qua
Trưởng Nhóm / Giám Sát
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
10 năm Thương lượng Vĩnh Long
Cần Thơ
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Vĩnh Long
Trà Vinh
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10