Tìm hồ sơ

Tìm thấy 5,601 hồ sơ tại Cần Thơ x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Giám Đốc kinh doanh vùng( RSM)
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 43
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Đồng Nai
2 tháng qua
Trưởng nhóm/ Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
10 năm Thương lượng Cần Thơ 2 tháng qua
5.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 50
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Tiền Giang
hơn 2 năm qua
Kỹ sư thiết kế, KCS, Kỹ sư cơ khí, nhân viên thiết kế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 2 năm qua
Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
14 năm trên 100 USD An Giang
Cần Thơ
Hồ Chí Minh
hơn 2 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
6 năm trên 60000 USD Cần Thơ hơn 2 năm qua
4.1 Trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
12 năm trên 10 tr.VND Cần Thơ hơn 2 năm qua
RECEPTIONIST-CASHIER-SALESMAN
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm 5 - 10 tr.VND Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân viên, Trưởng nhóm,
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Cà Mau
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 4,5 tr.VND Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân Viên , Giám Sát , Trưởng Nhóm , Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
3 năm Thương lượng Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 3 năm qua
nhân viên bán hàng/y tế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Area sale manger
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm 800 - 1,500 USD Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân viên pháp lý - Chuyên viên pháp chế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Sóc Trăng
hơn 3 năm qua
Giám đốc chi nhánh
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 54
32 năm 1,500 - 300 USD Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân Viên Chính thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 3 năm qua
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Giám Sát Thi Công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cà Mau
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Bảo Trì Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Hậu Giang
hơn 3 năm qua
Dược Sĩ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hành Chính / Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Công Thức
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Cần Thơ
Đồng Tháp
Hậu Giang
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Giám Sát Khu Vực Miền Tây
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân Viên Y Tế
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cà Mau
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Giám Sát Bán Hàng Kênh Siêu Thị
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 24
1 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Nhân Viên Logistics
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Vĩnh Long
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
2 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Cần Thơ hơn 3 năm qua
Mechanical Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 10
5 năm Thương lượng Cần Thơ
Sóc Trăng
Trà Vinh
hơn 3 năm qua
Nhân viên quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm trên 10 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 3 năm qua
Nhân Viên Hóa Phân Tích
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 3
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Trà Vinh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính-Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Hậu Giang
hơn 4 năm qua
Housekeeping Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Phiên Dịch Tiếng Thái Lan
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Đồng Tháp
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10