Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,132 hồ sơ tại Kiên Giang x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân Viên , Giám Sát , Trưởng Nhóm , Quản Lý
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 3 năm qua
Giám sát bán hàng/ASM/ khu vực An Giang - Kiên Giang hoặc Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng An Giang
Đồng Bằng Sông Cửu Long
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Trưởng Bộ Phận Buồng - Phòng Tại Bavico Đà Nẵng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 46
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Kiên Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Biên / Phiên Dịch Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Kiên Giang hơn 4 năm qua
Housekeeping Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Manager of Accounting Department
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
13 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Chính Thức
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Kiên Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Chuyên nghành cầu và đường (kỹ sư cầu đường).
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Hóa Dầu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm - Quản lý vùng/ hành chính - nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Cần Thơ
Hậu Giang
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng An Giang
Đồng Tháp
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Quản Lý kinh doanh,sản xuất
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng An Giang
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng, Merchandiser, Thư ký, Phiên dịch tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
en 5.8 Executive Assistant, Admin Executive, HR assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
7 năm 17,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Sản xuất, kinh doanh Rau - Hoa - Quả, Quản lý công tác trồng, chăm sóc, duy tu cảnh quan cây xanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
4.2 THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
15 năm trên 20,0 tr.VND An Giang
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
en 3.1 Kiến Trúc Sư Thiết Kế
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm trên 1,000 USD Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế toán công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
10 năm trên 10,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Nhân viên Call Center
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Quảng Ngãi
hơn 4 năm qua
Deputy Project Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Quản lý kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Nai
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Trưởng ca bộ phạn bếp
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
Khác
hơn 4 năm qua
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
4 năm trên 25,0 tr.VND Cà Mau
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
en 6.6 Housekeeping Manager
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 34
13 năm trên 800 USD Kiên Giang
Lào Cai
Quảng Nam
hơn 4 năm qua
Kinh Doanh,Tro Ly,CSKH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
3.2 Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
4 năm trên 10,0 tr.VND Kiên Giang hơn 4 năm qua
Nhân Viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cần Thơ
Hậu Giang
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Cần tìm việc
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
11 năm Thương lượng Khánh Hòa
Kiên Giang
Lâm Đồng
hơn 4 năm qua
en IT ENGINEER
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Kỹ sư giám sát, Chỉ huy trưởng công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
14 năm trên 16,0 tr.VND Cần Thơ
Hậu Giang
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Giám sát kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm trên 11,0 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Thông tin tìm việc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Cà Mau
Kiên Giang
Trà Vinh
hơn 5 năm qua
ỨNG TUYỂN CHỨC VỤ QUẢN LÝ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bạc Liêu
Cà Mau
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Cán bộ kĩ thuật, quản lý chất lượng kiểm nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Tài Xế Dấu D
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viên Hành chính, Chăm sóc khách hàng, Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Kiên Giang hơn 5 năm qua
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 7,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Nhân viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bến Tre
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
en Giám Đốc Trung Tâm SME
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 50
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Khánh Hòa
Kiên Giang
hơn 5 năm qua
Giám Sát Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Kiên Giang hơn 5 năm qua
Nhân Viên Bán Hàng / Phục Vụ
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 23
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Kiên Giang hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10