Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2,390 hồ sơ tại Nghệ An x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
17 năm trên 500 USD Nghệ An hơn 3 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
10 năm trên 1,000 USD Nghệ An hơn 3 năm qua
Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Giám đốc, phó giám đốc,giám sát khu vực,quản lý điêu hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 38
8 năm trên 1,200 USD Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện- Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Translator English
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Quản Lí Sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 7
2 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 8,500,000 USD Hà Nội
Nghệ An
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
6 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qc Chế Biến Thủy Sản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Khánh Hòa
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân viên tín dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Sơn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
3 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Quản Lý Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
2 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Tổ Chức - Hành Chính Tại Nghệ An
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Kỹ sư giám sát lắp đặt kết cấu thép/lắp đặt đường ống
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
3.2 Nhân viên hành chính - văn phong - nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Điện Tử Viễn Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Quảng Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân viên IT/ Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng, nhân viên lễ tân hành chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư cơ khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Điều hành Vận tải
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Cao Xuân Long
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
4 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh/ Đại Diện Thương Mại/ Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
6 năm Thương lượng Hà Tĩnh
Nghệ An
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Công nghệ thông tin phần mềm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Nghệ An hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh, nhân viên marketing, nhân viên hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nghệ An
hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Nghệ An
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10