Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,709 hồ sơ tại Hà Tây x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 3 năm qua
Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm trên 1,250 USD Hà Nội
Hà Tây
hơn 3 năm qua
Nhân viên, quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán, Hành chính văn phòng, Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Translator English
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên quản lý sản xuất. Kỹ thuật.QA/QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Biên tập viên, viết nội dung và quản trị website
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kỹ sư trắc địa
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng- Chỉ huy trưởng công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
14 năm trên 12,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cây xanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ XÂY DỰNG-KỸ THUẬT THI CÔNG-GIÁM SÁT THI CÔNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
13 năm trên 400 USD Hà Nội
Hà Tây
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG,CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Hành chính Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
Nhân viên kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên phòng vật tư , kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
4.4 Kỹ sư Xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
en 4.7 Giám đốc tài chính, TP Tài chính kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Sale admind, quản lý chuỗi cửa hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Vận hành, Test Game , Nhân viên Kho ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Kỹ sư TVGS Xây dựng dân dụng ,Kỹ sư TVGS cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Xây dựng, cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
en M&E Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên iso
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Nam Định
hơn 4 năm qua
Trợ lý Ban GĐ, chỉ huy trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
3.3 Quản trị, kinh doanh, trợ lý...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN - SALE ADMIN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Chuyên viên tư vấn cho Công Ty Bất Động Sản Bắc Sơn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 5,5 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Quản Lý Bán Hàng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kỹ sư điện tử viễn thông/ Nhân viên hành chính văn phòng/ Quản lý sản xuất / Quản lý chất lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
HỒ SƠ ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ KĨ SƯ XÂY DỰNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Cán bộ kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
en Production Control, Production Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Giám sát bảo trì/ Phụ trách bảo trì
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
4.0 Quản Lý Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Sản xuất, giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng thu mua
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
19 năm trên 900 USD Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Quản lý điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên KT Pha sơn, QA, QC (Dây chuyên sản xuất sơn)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật (văn phòng)
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10