Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,695 hồ sơ tại Thái Bình x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Business, Education, Teacher, Consultant, Trainer, English
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Thái Bình
3 tuần qua
Kỹ sư Tự động hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Thái Bình
Nước Ngoài
hơn 3 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm trên 4,0 tr.VND Hà Nội
Hưng Yên
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Trình Dược Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Thái Bình hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hải Dương
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Thái Bình hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
5 năm Thương lượng Thái Bình hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Thái Bình hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phòng Đào Tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Thái Bình hơn 4 năm qua
Dược Sỹ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Thái Bình hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Nam Định
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Trợ lý /Giáo viên/PG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Quản lý -Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh -ĐT:0963 363 000
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hưng Yên
Thái Bình
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Kỹ sư công trường, văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm 4,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Phú Thọ
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Tài chính, Kế toán, Xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu, Kế toán, Tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
Khác
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Chỉ huy trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên IT - Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
en Office Employee/ Assistant/ Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hải Phòng
Quảng Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm trên 6,0 tr.VND Thái Bình hơn 4 năm qua
Kế toán/ Xuất nhập khẩu/ Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
en Cán bộ hồ sơ hoàn công thanh quyết toán, hiện trường, quản lý dự án/Documents manage,site manage
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên Văn Phòng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
CV PHẠM THỊ TẤM
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Nam Định
Quảng Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu/ mua hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Nam Định
Thái Bình
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ THI CÔNG/ THIẾT KẾ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hà Nội
Nam Định
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhan vien quan ly san xuat, ky thuat
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật cao
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp, phân tích tài chính
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm trên 16,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Thái Bình hơn 4 năm qua
Biên phiên dịch, Hành chính văn phòng, Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm/Giám sát
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm trên 8,0 tr.VND Thái Bình hơn 4 năm qua
en 5.0 Purchasing Manager, Administration Manager, Site Assistant
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm trên 600 USD Hải Dương
Hải Phòng
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng / kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm trên 5,0 tr.VND Hà Nội
Sơn La
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng , phó phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Xây dựng Cầu đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Nam Định
Thái Bình
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10