Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,535 hồ sơ tại Quảng Ninh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
4 năm trên 1,000 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 3 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
15 năm trên 500 USD Quảng Ninh hơn 3 năm qua
Thẩm định, quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
15 năm trên 600 USD Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Nguyên
hơn 3 năm qua
Giám sát bán hàng
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Nhân viên quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
4 năm trên 10,0 tr.VND Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kế Toán Doanh Nghiệp
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Quản Trị Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kế toán viên hoặc Trưởng/ Phó phòng kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
8 năm trên 8,0 tr.VND Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Chuyên Viên Thanh Quyết Toán, Quyết Toán Vốn, Trợ Lý Kiểm Toán Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Cộng Tác Viên Giao Dịch Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Quản Lý Cửa Hàng - Quảng Ninh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kế Toán Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Trưởng Nhóm Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Biên/Phiên dịch tiếng Pháp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Nhan viên kinh doanh hoặc giám đốc vùng công ty thức ăn chăn nuoi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên QC
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính, kinh doanh, du lịch, chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Biên tập viên tiếng Anh, quản trị website, SEO, marketing online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm trên 20,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên Ngân hàng, Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Xây dựng công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm trên 800 USD Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân Viên QC & Nhân Viên Phòng An toàn...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
en Office Employee/ Assistant/ Interpreter
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hải Phòng
Quảng Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Kế toán viên - Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Hành chính - Nhân sự, Điều hành, Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
QUẢN LÝ NHÂN SỰ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 6
8 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kế toán, Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Quản lý - Giám sát kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
en 3.9 Trợ lý tổng giám đốc, cán bộ phòng nhân sự, nhân viên điều phối dự án, phiên dịch viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 1,200 USD Hà Nội
Quảng Ninh
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Kế toán - kiểm toán; Hành chính - nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
15 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Nam Định
Quảng Ninh
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất hoặc vị trí tương đương
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
8 năm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
en QA/QC
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Tự Động Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm trên 500 USD Hà Nội
Bắc Ninh
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ khí, Quản lý chất lượng, Quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bắc Ninh
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Giám đốc điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm trên 8,5 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Giám đốc điều hành; chuyên viên quản lý dự án; chuyên viên kế hoạch.....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
8 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ khi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 47
16 năm trên 7,5 tr.VND Hải Dương
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
en 5.8 Giám đốc chi nhánh Trung tâm AA
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Quảng Ninh hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm trên 4,0 tr.VND Hà Nội
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Hồ Sơ Xin Việc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hải Dương
Hải Phòng
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Chuyên viên quản trị mạng, chuyên viên kỹ thuật hệ thống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Kinh Doanh, Giám sát kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10