Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,366 hồ sơ tại Ninh Bình x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
12 năm trên 650 USD Hà Nội
Nam Định
Ninh Bình
hơn 3 năm qua
Trưởng ban Thiết bị xe máy
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tester
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xét Nghiệm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 8,500,000 USD Hà Nội
Nghệ An
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên văn phòng, giáo dục-đào tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Yên Bái
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 5
1 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Bán Hàng, Marketing.PB
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
Điều Dưỡng Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Quản Đốc Phân Xưởng Đùn Ép
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
5 năm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán / Kiểm Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 50
2 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, Trợ lý kế hoạch, thủ kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
Kỹ Sư giám sát cơ điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hải Phòng
Nam Định
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Quản lý máy,kĩ thuật viên oto và máy công trình.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân viên Content Marketing, viết bài, Biên tập nội dung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Quản lý giám sát, nhân sự, hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Nam Định
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Thực tập Hành chính - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Phiên dịch tiếng Hàn
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cây xanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ CƠ KHÍ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
KỸ SƯ XÂY DỰNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Trưởng/ phó phòng Sản xuất; Quản đốc/ phó Quản đốc; Trưởng/ phó phòng QC (KCS)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Quản trị hành chính - nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm trên 500 USD Hà Nội
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Kế toán, nhân sự, ....
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Nam Định
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng kinh doanh, Trợ lý giám đốc,...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 44
16 năm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
Chuyên viên tư vấn pháp lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
Vĩnh Phúc
hơn 4 năm qua
Nhân viên phòng vật tư mua hàng; nhân viên điều phối, Nhân viên xuất nhập khẩu ...
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư thi công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hải Phòng
Nam Định
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Hành Chính văn phòng/Trợ lý/Thư ký văn phòng.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
3.4 Lĩnh vực Kinh doanh - Dịch vụ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
Nhân viên Hành chính - Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
8 năm Thương lượng Nam Định
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Chuyên viên tư vấn cho Công Ty Bất Động Sản Bắc Sơn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 5,5 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
en Nhân vien qa quản lí chất lượng,nhân viên theo dõi đơn hàng,nhân viên lập kế hoạch sản xuất ,thủ kho
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Nghệ An
Ninh Bình
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
6 năm Thương lượng Ninh Bình hơn 4 năm qua
Trưởng phòng công nghệ, nhân viên công nghệ
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư Giám sát, lập dự toán cơ khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư cơ khí, kỹ sư dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên kế toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm trên 6,0 tr.VND Ninh Bình hơn 4 năm qua
Nhân viên / Trưởng phòng Dịch thuật / Phóng viên / Biên tập viên Tiếng Anh / Trợ lý Phiên dịch - Hành chính / Giáo viên Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng, đối ngoại, marketing - kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Hà Nội
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10