Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1,723 hồ sơ tại Hà Nam x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 2 năm qua
3.2 Lead Engineer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
13 năm trên 1,500 USD Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm 6,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
hơn 3 năm qua
Kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 9,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 3 năm qua
Nhân viên, quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Kế toán viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Nhân viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 300 USD Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng, trưởng phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
13 năm trên 15,0 tr.VND Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lí Chất Lương
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kcs
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Smt
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Hóa
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Quản Lý Môi Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Giám Sát Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Nhân Viên It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Giáo Viên Môn Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Bếp trưởng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
10 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kế Toán, Nhân Viên Văn Phòng, Thu Ngân
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Nhân Viên Iso
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Tư Vấn Viên
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tiếp Thị
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Kế Toán Kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
1 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Quản lý sản xuất
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân viên Văn phòng, Phiên dịch, Quản lý sản Xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
hơn 4 năm qua
3.1 Kỹ sư QS, Tư vấn giám sát, quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng dân dụng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
9 năm Thương lượng Hà Nam hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cơ Khí, Nhân Viên Thiết Kế, Bóc Tách Bản Vẽ, Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Cơ Khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân viên Quản lý chất lượng, Giám sát sản xuất.
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư cơ khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nghệ An
hơn 4 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng ( biết Tiếng anh )
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Điện
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
13 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Nhân viên y tế
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Nam Định
hơn 4 năm qua
Trưởng/ phó phòng Sản xuất; Quản đốc/ phó Quản đốc; Trưởng/ phó phòng QC (KCS)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Ninh Bình
hơn 4 năm qua
All jobs which relate to QA/QC or Manufacturing field
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 37
13 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
Chỉ huy trưởng công trình giao thông, thuỷ lợi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
7 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Nam
Hải Dương
hơn 4 năm qua
en Xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
6 năm trên 11,0 tr.VND Hà Nam
Hưng Yên
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng-giám sát xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nam
hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10