Tìm hồ sơ

Tìm thấy 473 hồ sơ tại Hòa Bình x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Trưởng, phó phòng kinh doanh, Quản lý, giám sát, nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
14 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
7 năm trên 14,0 tr.VND Hòa Bình hơn 4 năm qua
3.3 Quản Lý Sản Xuất, Kỹ Sư.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hòa Bình
hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng- Chỉ huy trưởng công trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
14 năm trên 12,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Nhân viên Hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ sư quản lý dự án
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 45
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hải Phòng
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Nhân viên hành chính văn phòng, mua hàng vật tư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Biên phiên dịch/ Nhân viên hành chính văn phòng / Thư ký / Trợ lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Quản tri mạng, IT, Parttime
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Nhân viên kỹ thuât phần cứng mang
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ sư môi trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
3.5 Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Quản lý kho
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Giám Sát Công Trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Giáo viên, giảng viên các trường Cao đẳng, Đại học, THPT, THCS. Nhân viên lễ tân, Hành chính văn phòng, Nhân viên chăm sóc khách hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
4.1 Hành Chính Văn Phòng, Nhân sự.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Quản lý sản xuất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Quản lý trình dược viên/ Kinh doanh/ Giám sát/Quản lý/ Điều hành.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Điện Biên
Hòa Bình
Sơn La
hơn 5 năm qua
Một vị trí cao trong lĩnh vực quản lý hành chính nhân sự, biên phiên dịch tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
Phú Thọ
hơn 5 năm qua
Ứng tuyển nhân viên thiết kế nội thất
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
Phú Thọ
hơn 5 năm qua
Kĩ sư điện - điện tử
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm trên 350 USD Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Nhân viên bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 5 năm qua
Thông tin ứng viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hòa Bình hơn 5 năm qua
Kĩ sư cơ khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
Nam Định
Ninh Bình
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hòa Bình hơn 6 năm qua
Kế Toán Tổng Hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Thuộc Chuyên Ngành Hóa Silicat
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND Hòa Bình hơn 6 năm qua
nhân viên, tổ trưởng,
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 4,5 - 10,0 tr.VND Hòa Bình
Hà Nội
hơn 6 năm qua
nhân viên, tổ trưởng,
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 4,5 - 10,0 tr.VND Hòa Bình
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân viên cài đặt, sửa chữa, bảo dưỡng máy tinh, trông quán internet
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm 2,0 - 5,0 tr.VND Ninh Bình
Hòa Bình
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Nhân Viên
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hòa Bình
Hà Nội
hơn 6 năm qua
Lean Supervisor
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: -44
30 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
en Production Staff
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hòa Bình
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
3.8 Trưởng Phòng Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm 15,0 - 20,0 tr.VND Hòa Bình hơn 6 năm qua
Viết ý tưởng/ kịch bản
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 250 USD Hòa Bình hơn 6 năm qua
Nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 5,000,000 USD Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Giáo viên dạy chuyên nghiệp.
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 5,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
Sơn La
hơn 6 năm qua
Kỹ sư sản xuất hoặc kỹ sư quản lý
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 7,0 tr.VND Hòa Bình hơn 6 năm qua
Nhân Viên Y Tế
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hòa Bình hơn 6 năm qua
Nhân viên nhân sự, tư vấn, quản sinh.
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 300 USD Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
5 năm trên 3,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
en Supply Chain Planner
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm Thương lượng Hòa Bình hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hòa Bình hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kế Toán, Bán Hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hòa Bình hơn 6 năm qua
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng / Kế Toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Bảo Hành
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm trên 3,0 tr.VND Hà Nội
Hà Tây
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng - Cơ Khí
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật It, Quản Trị Mạng, Quản Trị Website, Seo, Google Adword
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội
Hòa Bình
hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10