Tìm hồ sơ

Tìm thấy 281 hồ sơ tại KV Bắc Trung Bộ x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Quản Lý Vùng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
12 năm trên 1,500 USD Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 3 năm qua
Quản lý
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
7 năm trên 650 USD Hà Nội
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
6 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 3 năm qua
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Bắc Giang
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
3.1 Nhân viên kỹ thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm trên 400 USD Hà Nội
Phú Thọ
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
3.3 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Quản lý thiết bị
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
14 năm trên 1,500 USD Hà Nội
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Quản Lý Cấp Trung
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Thừa Thiên- Huế
hơn 4 năm qua
QUẢN LÝ GIÁM SAT - ĐIỀU HÀNH
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
6 năm trên 15,0 tr.VND Thái Nguyên
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Giám đốc Chi Nhánh - Phụ trách kinh doanh - Trợ lý Giám Đốc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 53
20 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 4 năm qua
Đúng ngành nghề
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
9 năm trên 2,000 USD Hà Nội
Thái Nguyên
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân viên văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm trên 5,0 tr.VND Hà Nội
Thái Nguyên
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Regional Sales Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 42
14 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
en Experienced Accountant
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ hơn 5 năm qua
Quan Ly Ban Hang Khu Vực Mien Trung
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
5 năm Thương lượng Đà Nẵng
KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Marketing_Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Đà Nẵng
KV Bắc Trung Bộ
Thừa Thiên- Huế
hơn 5 năm qua
en 8.4 Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
12 năm Thương lượng Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Thái Nguyên
hơn 5 năm qua
en 6.6 Mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 40
14 năm Thương lượng Đà Nẵng
KV Bắc Trung Bộ
KV Tây Nguyên
hơn 5 năm qua
Nhân Viên Lái Xe
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
en Internship
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Khác
Toàn quốc
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
en Internship
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
5 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ hơn 5 năm qua
en 4.0 Customer Service
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng KV Nam Trung Bộ
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân viên KD/ Quản lý/Giám Sát Thị Trường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 10,0 tr.VND KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
nhan vien chinh thuc
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Đông Nam Bộ
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
6.5 Are Sales Manager
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân viên Kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
Quản lý khu vực Miền Trung ASM
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
9 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Customer service / Food service
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
8 năm Thương lượng Khác
Toàn quốc
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
en Team Leader / Supervisor
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: -48
25 năm Thương lượng KV Bắc Trung Bộ hơn 5 năm qua
Manufacturing Associate
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
10 năm Thương lượng Khác
Toàn quốc
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
3.9 Kỹ sư Xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Xậy dựng công trình,được học hỏi làm các laoij hồ sơ trong xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 4,500,000 USD KV Bắc Trung Bộ
Malaysia
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Hành chính, văn thư, giáo dục, du lịch
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 6,000,000 USD Hải Phòng
Quảng Ninh
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Kỹ sư xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân viên kế toán
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm trên 200 USD Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Nhân viên vận chuyển
| Cấp bậc hiện tại: | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm trên 6,0 tr.VND Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Kỹ sư thủy lợi
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 5,000,000 USD Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Phiên biên dịch
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Kĩ sư xây dựng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Phú Thọ
KV Bắc Trung Bộ
Malaysia
hơn 5 năm qua
Cong nhan co viec lam on dinh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm trên 4,0 tr.VND Hải Dương
Hưng Yên
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
P.GĐ - Trưởng phòng -Nhóm quản lý M&E
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 49
Chưa có kinh nghiệm trên 15,0 tr.VND Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Kinh Doanh
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm trên 1,500 USD KV Bắc Trung Bộ

Malaysia
hơn 5 năm qua
Nhân viên chính thức công ty
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 500 USD Hải Phòng
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm trên 200 USD Hà Nội
Nam Định
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Đánh máy
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm trên 25 USD Vĩnh Phúc
KV Bắc Trung Bộ
Toàn quốc
hơn 5 năm qua
Nhân viên quản lý chất lượng, giám sát
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm trên 6,0 tr.VND Hà Nội
Vĩnh Phúc
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Lái xe cho giám đốc hoặc chuyên gia
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
Kỹ sư Máy Xây Dựng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm trên 7,0 tr.VND Hà Nội
KV Bắc Trung Bộ
hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6