Tìm hồ sơ

Tìm thấy 4 hồ sơ ngành nghề Y tá x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên hành chính nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 3
2 năm trên 7,5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên tư vấn tâm lý
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm trên 500 USD Thái Nguyên hơn 4 năm qua
Trong ngành giáo dục đào tạo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
12 năm trên 900 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên tổ chức sự kiện - Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua