Kết quả tìm việc: 2 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Hải Phòng
 2. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Bán hàng / Kinh doanh 2
  2. Tài chính / Đầu tư 2
  3. Tư vấn 1
  4. Chứng khoán 1
 3. Cấp bậc

  1. Nhân viên 2
 4. Công ty hàng đầu

  1. Công ty Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi 2
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. kỹ năng giao tiếp 1
  2. kỹ năng truyền đạt thông tin 1
 6. Mức lương

  1. 500-1000 USD 1
  2. 1000-1500 USD 1