Kết quả tìm việc: 1 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  Hưng Yên
 2. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Dịch vụ khách hàng 1
  2. Bảo hiểm 1
  3. Bán hàng / Kinh doanh 1
 3. Cấp bậc

  1. Nhân viên 1
 4. Công ty hàng đầu

  1. Công ty BHNT Manulife Việt Nam 1
 5. Từ khóa kỹ năng

  1. Kĩ năng giao tiếp tốt 1
 6. Mức lương

  1. 0-500 USD 1