Search job results: 5 jobs

Filter results

 1. Refinements

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN NAM Salary: 500 - 1,000
 2. Job by locations

  1. Ho Chi Minh 4
  2. Dong Nai 1
 3. Job by industries

  1. Customer Service 5
  2. Food & Beverage (F&B) 5
  3. Restaurant / Hotel 5
 4. Job level

  1. Student / Internship 5
 5. Skill tags

  1. giao tiếp 5
  2. khách hàng 5
  3. nhà hàng 5
  4. phục vụ 5
  5. tư vấn 5
 6. Salary range

  1. 500-1000 USD 5