GEM CENTER - KẾ TOÁN PHẢI TRẢ [HCM]

CÔNG TY CỔ PHẦN IN HOLDINGS

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Accounting / Auditing / Tax
  3. Job level: Experienced
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

1. Nhận chứng từ, hợp đồng từ kho và các bộ phận khác có liên quan

2. Kiểm tra và phân loại chứng từ

Kiểm tra hợp đồng và chứng từ liên quan đến hợp đồng (bao gồm GPĐKKD, bộ hồ sơ an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy thông báo phát hành hóa đơn…….).

Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ theo quy định của Bộ Tài Chính và Công ty. Khi nhận hóa đơn (nhà cung cấp mới) phải kiểm tra lại khách hàng đã cung cấp giấy đăng ký sử dụng hóa đơn ( bản sao) chưa.

3. Nhập liệu phần mềm, kê khai thuế và phân loai chứng từ hóa đơn mua vào, định khoản theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

4. Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng hợp đồng (đối tượng), cụ thể: tiền đặt cọc, công nợ dứt điểm và số dư nợ cuối kỳ trên SAP

5. Theo dõi chi phí căn cứ trên đề xuất tháng và đề xuất phát sinh (nếu có), phân loại chi phí cho từng bộ phân

6. Kiểm tra các đề xuất thanh toán, lập phiếu chi và ủy nhiệm chi cho các nợ phải trả đến hạn.

7. Cuối tháng kiểm tra lại số liệu theo chứng từ gốc nhằm đảm bảo tính chính xác 

8. Hoàn tất việc nhập liệu chứng từ phát sinh trong ngày. Định kỳ ngày 05 của tháng sau phải đảm bảo số liệu đầy đủ và chính xác phát sinh của tháng trước

9. Báo cáo kịp thời tình hình công nợ phải trả và những khó khăn trong công việc cần giải quyết.

10. Hàng quý yêu cầu đối tác/ NCC gửi biên bản đối chiếu công nợ để  kiểm tra, đảm bảo tính chính xác của số dư cuối kỳ

11. Thống kê và tổng hợp số liệu khi có yêu cầu.

12. Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý

13. Lập báo cáo chi tiết về việc giải trình số liệu khi có yêu cầu

14. Lập lịch thanh toán và số tiền thanh toán cho từng đối tượng theo từng tháng

15. In số sách kế toán

16. Lưu trữ hợp đồng hóa đơn và tài liệu chứng từ kế toán có liên quan theo qui định

17. Đảm bảo chính xác về số liệu báo cáo.

18. Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.

19. Tuyệt đối bảo mật thông tin

Job Requirement

1. Trình độ: Cao đẳng trở lên

2. Kỹ năng: Chăm chỉ, cẩn thận

3. Bằng cấp liên quan (chuyên môn). Chuyên ngành kế toán, tài chính,…

4. Kinh nghiệm: Có hơn 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

5. Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về kế toán, tài chính doanh nghiệp

6. Phẩm chất: Tốt, đạo đức tốt, trung thực, có tính kỷ luật cao, đặt quyền lợi Công ty lên hàng đầu

7. Sức khỏe: Tốt, không dị tật

8. Ngoại hình: Cân đối, gọn gàng, sạch sẽ

Required Job Skills

sap