Kế Toán Trưởng (Ngành Xây Dựng)

FindTalent's Clients

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh , ,
  2. Industry: Accounting / Auditing / Tax , Civil / Construction , Finance / Investment
  3. Job level: Manager
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

1. Quản lý chi phí:

Kiểm soát toàn bộ hồ sơ chứng từ thanh toán bằng tiền mặt/ chuyển khoản trong công ty;

Đảm bảo hồ sơ chứng từ thanh toán hợp lý, hợp lệ và thanh toán đúng thời hạn;

Đảm bảo việc hạch toán kế toán đúng theo qui định;

Đảm bảo toàn bộ chi phí được ghi nhận đúng theo từng công trình / từng giai đoạn;

2. Quản lý doanh thu - công nợ khách hàng:

Giám sát việc phát hành hóa đơn theo đúng tiến độ công trình;

Đảm bảo việc ghi nhận doanh thu theo đúng tiến độ, chính xác và đầy đủ;

Rà soát, đối chiếu và đôn đốc thu hồi công nợ;

3. Quản lý dòng tiền:

Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền phải thu và phải trả;

Lập báo cáo đối chiếu ngân hàng/ tiền mặt tại quỹ;

Kiểm soát việc hạch toán kế toán liên quan đến ngàn hàng;

Kiểm tra việc lập chứng thư bảo lãnh ngân hàng/ hợp đồng tiền gởi với ngân hàng;

4. Báo cáo thuế/ Kiểm toán:

Thực hiện việc lập báo cáo thuế hàng quí;

Theo dõi thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước;

Thực hiện quyết toán thuế theo qui định;

Chuẩn bị các hồ sơ và báo cáo kiểm toán theo yêu cầu;

5. Báo cáo hàng tháng:

Báo cáo tình hình sử dụng- khấu hao tài sản;

Lập các báo cáo tài chính hàng tháng: Bảng cân đối tài khoản; Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình; Báo cáo dòng tiền;

Báo cáo phân tích các chi phí biến động so với ngân sách;

6. Kiểm soát việc thực hiện các qui trình: Qui trình thanh toán/ Qui trình mua hàng/ Qui trình quản lý tài sản...

Job Requirement

  • 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng ngành xây dựng;
  • Sử dụng thành thạo Excel, biết sử dụng phần mềm Kế Toán là một lợi thế;
  • Tinh tế, kiên nhẫn trong việc xử lý chi tiết;
  • Chịu được áp lực công việc, chịu khó, cẩn thận và đáp ứng các thời hạn báo cáo;
  • Kỹ năng giao tiếp, quản lý tốt và dễ dàng thích nghi với môi trường.

Required Job Skills

accountant excel