Quản lý khu vực

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING

Recruitment Information

  1. Work location: Ho Chi Minh
  2. Industry: Restaurant / Hotel , Retail / Wholesale , Sales / Business Development
  3. Job level: Manager
  4. Job type: Permanent
  5. Salary: Negotiable

 

Job description

1.    Tóm tắt công việc:

a.         Đảm bảo các quán trong khu vực hoạt động hiệu quả.

b.        Kiểm soát tính thực thi, tính đồng nhất của các quán trong khu vực.

2.    Nhiệm vụ chính:

a.         Kiểm soát tính thực thi tiêu chuẩn của các quán trong khu vực phụ trách được thể hiện một cách đồng nhất với hệ thống chung:

Chịu trách nhiệm triển khai yêu cầu công việc từ Trưởng phòng điều hành xuyên suốt một cách hiệu quả đến đội ngũ quán trong việc thực thi đúng yêu cầu.

Sử dụng các tiêu chí đã được lập để kiểm tra tiêu chuẩn công việc tại quán trong mỗi lần đến quán và đưa ra những điều chỉnh phù hợp.

b.         Dẫn dắt và định hướng cho các quán trong khu vực phụ trách đạt chỉ tiêu doanh thu được giao:

Phối hợp với quản lý quán để định hướng phát triển doanh thu cho quán, từ đó có hướng tương tác với Trưởng phòng điều hành và Phòng Marketing để triển khai.

Sử dụng số liệu để phân tích và định hướng cho quán tập trung vào phát triển thế mạnh vốn có của quán để tăng doanh thu một cách hiệu quả.

c.         Đảm bảo đồng nhất về chất lượng sản phẩm tại các quán trong khu vực phụ trách:

Sử dụng các tiêu chí sản phẩm để đánh giá về chất lượng hiện tại của quán phụ trách và đưa ra những hướng cải thiện phù hợp.

Phối hợp với Phòng đào tạo để bổ sung kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ quán khi cần thiết.

d.        Đảm bảo đồng nhất về chất lượng dịch vụ tại các quán trong khu vực phụ trách:

Sử dụng các tiêu chí công việc để đánh giá về kiến thức và kỹ năng của đội ngũ quán, đảm bảo sự thực thi đúng chất lượng dịch vụ khi cung cấp đến khách hàng.

Phối hợp với Phòng đào tạo để bổ sung kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ quán khi cần thiết.

e.         Vận hành khu vực đạt hiệu quả kinh doanh theo chỉ tiêu lợi nhuận được giao:

Sử dụng các công cụ đánh giá để định hướng phát triển cho các quán trong khu vực

Quản lý P&L mỗi tháng và có hướng làm việc hiệu quả với quản lý quán.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Job Requirement

a.       Yêu cầu về trình độ:

Tốt nghiệp Đại học trở lên

b.      Yêu cầu về kinh nghiệm:

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong ngành F&B trong đó có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên đã từng làm trong ngành F&B, chuỗi cà phê, chuỗi cửa hàng

c.       Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch

Kỹ năng xử lý, giải quyết mâu thuẫn

Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn, điều chỉnh, sửa đổi

Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, trình bày

Kỹ năng quản lý điều hành

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG NGUYÊN FRANCHISING
87A Cách Mạng Tháng Tám (02 Bùi Thị Xuân), Phường Bến Thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
http://www.trungnguyen.com.vn
Company size: 500 - 999

Công ty Cổ phần Trung Nguyên Franchising là Công ty thành viên của Tập Đoàn Trung Nguyên. Công ty được thành lập vào ngày 01/07/2011 để quản lý Chuỗi không gian cà phê Trung Nguyên, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mô hình quán Trung Nguyên.
Hiện nay hệ thống Không gian cà phê Trung Nguyên...

View more »

Other jobs of this company (14)