Tìm hồ sơ

Tìm thấy 13 hồ sơ ngành nghề SEO/SEM x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh 1 tháng qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 22
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nước Ngoài
1 tháng qua
marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
3 năm 1,500 - 2,500 USD Hà Nội hơn 3 năm qua
Nhân viên Marketing online
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Cộng Tác Viên SEO
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 25
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
trainee
| Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 24
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Đồng Nai
hơn 3 năm qua
nhân viên seo web
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
en trưởng nhóm - giám sát
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
8 năm 800 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Marketing Manager
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 30
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Admin, Assistant, Sale Staff
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
en 3.5 Online marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên S.E.O
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm 5 - 7 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua