Tìm hồ sơ

Tìm thấy 155 hồ sơ ngành nghề Tài xế x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Tai xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
127 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 7 tháng qua
nhân viên lái xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 3 năm qua
Trợ lý - Biên phiên dịch - Đối ngoại
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
127 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Lâm Đồng
hơn 3 năm qua
Nhân Viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
5 năm 7,0 - 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 3 năm qua
Tài xế
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 40
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Phó Phòng Kế Hoạch Cung Ứng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kĩ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Giao Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm Thương lượng Toàn quốc hơn 4 năm qua
Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Phước
Bình Thuận
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
An Giang
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật Công Trình
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cầu Đường
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Nhân Viên Qa / Qc Kiểm Tra Chất Lượng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường, Chỉ Huy Trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Quản Lý Đội Xe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Bình Định
hơn 4 năm qua
Nhân Viên Điều Hành Dịch Vụ Xe
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Quản Lý Điều Hành Vận Tải
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám Sát Thi Công
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 54
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật, Giám Sát Thi Công
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 4
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng / Kinh Tế Thuỷ Lợi / Kinh Tế Giao Thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng Cầu Đường Biết Tiếng Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cấp Thoát Nước
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 10
5 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Đà Nẵng hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Xây Dựng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 4 năm qua
Kỹ Sư Cầu Đường
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Tài Xế Xe Du Lịch 07 Chỗ
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Giám Sát Thi Công (Xây Dựng)
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật Xây Dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh Vận Tải
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Trà Vinh
hơn 4 năm qua
Nhân viên Lái xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
nhan vien tai xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương hơn 4 năm qua
nhân viên lái xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Thanh Hóa hơn 4 năm qua
Điều hàng Vận Tải , Cơ khí
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 46
10 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Quản lý điều hành vận tải
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ QUẢN LÝ - ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
12 năm trên 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu/ Nhân sự
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 4 năm qua
Liên quan đến tài chính hoặc kinh doanh, vận tải, kho bãi
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 43
14 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hải Dương
hơn 4 năm qua
Hồ Sơ Xin Việc
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
Kỹ Thuật
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Nguyên
hơn 4 năm qua
Kĩ sư
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Nam Định
hơn 4 năm qua
Trợ lý Ban GĐ, chỉ huy trưởng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Phó Giám đốc | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Tây
hơn 4 năm qua
Nhân viên nhập xuất kho
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hải Dương hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4