Tìm hồ sơ

Tìm thấy 153 hồ sơ ngành nghề Thương mại điện tử x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Chuyên viên Marketing/PR/ Social Media Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 20
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh 4 tháng qua
E-Commerce Operations Supervisor / Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 2 năm qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 40
14 năm 2,500 - 3,000 USD Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Operation Manager
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân Viên IT
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
sale
| Cấp bậc hiện tại: Giám đốc | Tuổi: 48
25 năm Thương lượng Hà Nội hơn 3 năm qua
Market Researcher and Analyst
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 15,0 - 20,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
3 năm 1,500 - 2,500 USD Hà Nội hơn 4 năm qua
Trợ lý/Thư ký - Hành chánh/Nhân sự
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
1 năm Thương lượng Hải Dương hơn 4 năm qua
IT SOFTWARE
| Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm 250 - 350 USD Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
IT Manager, IT Operation, IT engineer
| Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 4 năm qua
Marketing Analyst
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 4 năm qua
Hành Chính Văn Phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 4 năm qua
Nhân viên xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
4 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên SEO
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Biên tập viên, Quản Trị Website, SEOer
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản lý kinh doanh, Nhân viên Marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hải Phòng hơn 4 năm qua
SEO Leader,Trưởng phòng Marketing online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên Seo website - Marketing onl
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Kỹ sư xây dựng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Biên tập viên tiếng Anh, quản trị website, SEO, marketing online
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
5 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Quảng Ninh
hơn 4 năm qua
Trưởng phòng digital marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
hơn 4 năm qua
Quản trị website & fanpage, marketing online/ Nhân viên hành chính -Truyền thông
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Pr-Marketing, Marketing Executive, Sale-marketing, Quản lý cửa hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
4 năm Thương lượng Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh dự án & Quản lý sản phẩm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản trị kinh doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Quản trị Website, Nhân viên nội dung, Nhân viên marketing online, Nhân viên seo
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên tổ chức sự kiện, saleonline, saleman, marketing online
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bình Dương
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
Thương mại điện tử, trưởng nhóm, trưởng phòng kinh doanh, marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Hành chính văn phòng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Sinh viên/ Thực tập sinh | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Digital Marketing
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Event, marketing, customer service
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Chuyên viên
| Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 41
16 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Hậu kỳ, Dựng Phim
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
7 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Thương mại điện tử, Thanh toán trực tuyến, Logistic, Xuất nhập khẩu
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm trên 14,0 tr.VND Hà Nội hơn 4 năm qua
Giám sát bán hàng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
Kiên Giang
hơn 4 năm qua
Kế toán
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hải Dương
Hải Phòng
hơn 4 năm qua
Kế toán tổng hợp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân viên
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân viên kinh doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Nhân Viên Kinh Doanh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
3.9 Sale - Kinh Doanh
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Trưởng nhóm marketing
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
3.9 Sales & Marketing Online
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Cần Thơ
hơn 4 năm qua
en PR/Marketing Executive
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Seo Google - Quản Trị Hệ Thống TMĐT - Quản Trị Domain Hệ thống server máy chủ.......
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG - DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG -TRỢ LÝ - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - BIÊN TẬP VIÊN
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4