Tìm hồ sơ

Tìm thấy 1 hồ sơ ngành nghề Tiếp viên hàng không x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên điều độ, khai thác bay
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm 10,0 - 12,0 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 9 năm qua