Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2 hồ sơ ngành nghề Tiếp viên hàng không x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Junior event executive, English teacher, teacher assistant, flight attendance
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 25
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 3 năm qua
Nhân viên điều độ, khai thác bay
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
1 năm 10 - 12 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua