Kết quả tìm việc: 5 công việc

Lọc kết quả

 1. Điều chỉnh bộ lọc

  marketing Nhân sự
 2. Tìm việc theo khu vực

  1. Hồ Chí Minh 5
 3. Tìm việc theo ngành nghề

  1. Nhân sự 5
  2. Dịch vụ tuyển dụng 4
  3. Mới tốt nghiệp / Thực tập 3
  4. Bán hàng / Kinh doanh 1
 4. Cấp bậc

  1. Mới tốt nghiệp 4
  2. Nhân viên 1
 5. Công ty hàng đầu

  1. FindTalent's Clients 4
  2. Công Ty TNHH SAI Digital 1
 6. Từ khóa kỹ năng

  1. communication 5
  2. database 5
  3. hr 5
  4. marketing 5
  5. economics 4
  6. Xem thêm
 7. Mức lương

  1. Thỏa thuận 5