Leadership skills

Why the Best Entrepreneurs Have Employees Who Disagree With Them You may have the highest respect for the late Steve Jobs. But would you have ever dared to disagree with him?
Five Qualities Leaders Need in the Modern World Any leader who wants to avoid being made obsolete will have to adapt to the times
How to Have a Great First Week as a New Boss Build confidence in yourself to succeed during your first week.
4 Causes of Employee Demotivation (and HR Solutions to Overcome Them) You Overcome Employee Demotivate When You Take Preventative Actions
Management Tip: Small Things Make A Big Difference As a manager, it's tempting to want to spend time on lofty strategic issues, but the reality is it's often the small stuff that makes a big difference in your employees' day-to-day experience of work, engagement, and loyalty.
Why Employee Loyalty Isn't What It Used to Be and What You Can Do About It It's not that workers are less loyal today – there are more choices for workers, more technological solutions, and more workers want to work on their terms
10 Tips for Becoming a Better Leader How would you describe a strong leader?
Thu hút nhân sự không chỉ bằng lương Khi đưa lên bàn cân những lựa chọn công việc với các nhà tuyển dụng khác nhau, mức lương phải chăng là yếu tố đưa đến quyết định sau cùng của ứng viên? Nếu quá chủ quan với giả thiết này, doanh nghiệp sẽ chỉ tiêu tốn thêm một khoản chi phí cố định, lâu dài để thu hút ứng viên sáng giá, đồng thời góp phần tạo ra sự cạnh tranh kém lành mạnh trên thị trường lao động.
10 công ty có văn hóa đáng học hỏi nhất thế giới Sau tuần đào tạo đầu tiên, nhân viên mới của Zappos sẽ được nhận 2.000 USD và ra đi nếu nhận thấy không phù hợp với công việc.
Thói quen ngủ của 4 người cực kỳ thành công Bill Gates tối nào cũng phải đọc sách và ngủ đủ 7 tiếng, còn Tổng thống Barrack Obama thường thức tới 2h sáng để làm việc và chỉ được ngủ muộn nhất tới 8h.
  1. 1
  2. 2