Search resume

Search found 8,195 resumes lai may dao dat x at Binh Duong x , Dong Nai x , Ho Chi Minh x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
en LAI MAY DAO DAT
Degree: Others | Current level: Entry Level | Age: 32
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 5 years ago
Ticketing Consultant
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Ticketing consultant or Customer relationship
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 32
5 years over 10,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Tìm Công Việc Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
2 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Quang Tri
over 6 years ago
Tìm Công Việc Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 5,0 - 8,0 tr.VND Dong Nai over 6 years ago
Tìm Công Việc Giám Sát
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience 15,0 - 30,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Bán Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 24
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Năng Động
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm công việc hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
No experience over 6,0 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Cần Tìm Công Việc Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Đi Tìm Cơ Hội Cho Riêng Mình
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
1 years 5,0 - 8,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
over 6 years ago
Tìm Công Viêc Bán Thời Gian
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Thông Tin Cơ Bản Ứng Viên
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
2 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Bán Thời Gian
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years 1,0 - 2,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Kế Toán Tại Nhà
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Cần Tìm Công Việc Ổn Định
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Bán Hàng Ca Chiều
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Cần Tìm Công Việc Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Mong Muốn Tìm Công Việc Thích Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 6 years ago
Tìm Công Việc Seo- Marketing Online
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Ninh Thuan
over 6 years ago
Đang Tìm Công Việc Phù Hợp
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Dong Nai over 6 years ago
Tìm Công Việc Phù Hợp Khả Năng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 36
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Other
over 6 years ago
Tìm Công Việc Nhân Viên Lập Trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
4 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Cần Tìm Công Việc Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
4 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Cần Tim Công Việc Ổn Định
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh
An Giang
Ba Ria-VT
Binh Duong
Ca Mau
over 6 years ago
Cần Tìm Công Việc Phát Tờ Rơi
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 24
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Can Tim Cong Viec Ban Thoi Gian
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
en Quản lý hệ thống IT - Phân tích cơ sở dữ liệu...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: -45
24 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Văn Phòng, Phân Tích Cơ Sở Dữ Liệu
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Bán Hàng Hoặc Tiếp Thị
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Dong Nai over 6 years ago
Đơn Xin Việc Máy Tinh Công Nghệ Thông Tin
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
en Tester 1 Năm Kinh Nghiệm Tìm Cơ Hội Thăng Tiến
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm Công Việc Về Lĩnh Vực Tin Học
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
over 6 years ago
Tìm Công Việc Liên Quan Đến Tiếng Anh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
ỨNG VIÊN TÌM CÔNG VIỆC QUẢN LÝ KÊNH YOUTUBE
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 26
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Bac Ninh
over 4 years ago
TIỀM CÔNG VIỆC ĐÚNG SỞ THÍCH VÀ KHẢ NĂNG
Degree: College | Current level: Director | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Dinh
over 5 years ago
Sinh Viên Chưa Có Kinh Nghiệm Muốn Tìm Công Việc
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Hội Nghị, Tiệc Công Ty
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Kinh Nghiem 7 Năm Cần Tìm Công Việc Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Thai Nguyen
over 6 years ago
Tim Cong Viec Ke Toan, Báo Cáo Thuế
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 44
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Tìm công việc Quản lý chất lượng, Ngân Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
No experience 1,0 - 2,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 6 years ago
Tim Công Ty Tuyển Kế Toán Ở Bình Dương
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Binh Duong over 6 years ago
Tìm Công Việc Kế Toán, Văn Phòng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
No experience 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Cần Tìm Công Việc Trong Môi Trường Năng Động
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 34
4 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Nam Tìm Cơ Hội Việc Làm Tại New Zealand
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Other
over 6 years ago
Cử Nhân Công Nghệ Thông Tin Có Nhiều Kinh Nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
No experience 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
T. Thien Hue
over 6 years ago
Cần Tìm Công Việc Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 6 years ago
Muon Tim Cong Viec Phu Hop Voi Nganh Nghe
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
No experience 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10