Tìm hồ sơ

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Luật sư hợp tác, Luật sư cho doanh nghiệp
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
12 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
Đồng Bằng Sông Cửu Long
hơn 4 năm qua
Cử Nhân Luật Hệ Chính Quy - Đoàn Thị Lan Anh
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cử nhân Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 4 năm qua
Cử Nhân Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cử Nhân Luật Học
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
3 năm 5 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cử Nhân Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Cử Nhân Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
hơn 6 năm qua
Tìm Việc Vị Trí Cử Nhân Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
Chuyên Viên Có Kinh Nghiệm Trong Lĩnh Tư Vấn Pháp Luật, Lập Hồ Sơ, Soạn Thảo Hợp Đồng, Quản Trị Nhân Sự . Tốt Nghiệp Cử Nhân Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Cử Nhân Luật, Luật Sư Tư Vấn
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 26
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Cử Nhân Luật, Khoa Luật Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế Tp Hcm
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en Attorney at law
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 42
15 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Nhân Viên Văn Phòng, Hành Chính, Nhân Sự, Trợ Lý, Cử Nhân Luật
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm 3 - 4 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
hơn 6 năm qua
Nhân viên kiểm tra chất lượng giày da, Nhân viên bán hàng.
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
2 năm Thương lượng Long An
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Quản Lý Chất Lượng Giàu Kinh Nghiệm Trong Các Công Ty Nhật Bản
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 39
5 năm 15 - 30 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 6 năm qua
en 4.6 Attorney
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
8 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: -50
10 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.9 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 3.4 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm trên 700 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
3 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm 450 - 600 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Bình Dương
Tây Ninh
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 3.8 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 38
10 năm trên 25 tr.VND Bình Dương hơn 5 năm qua
Resume Attach
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 5 - 7 tr.VND Dak Lak
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Sau đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
1 năm 4 - 6 tr.VND Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 6 - 8 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 29
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 3 - 5 tr.VND Bà Rịa - Vũng Tàu
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
1 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
4 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Bình Dương hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 34
5 năm Thương lượng Bình Dương
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
6 năm 4 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 43
7 năm Thương lượng Cần Thơ
Khánh Hòa
Hồ Chí Minh
hơn 5 năm qua
en 3.9 Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Hải Phòng
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đà Nẵng
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 3 - 5 tr.VND Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en 4.8 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 41
11 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
Resume Attach
Bằng cấp: Trung cấp | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
7 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
3.1 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 39
6 năm Thương lượng Hồ Chí Minh
KV Đông Nam Bộ
KV Nam Trung Bộ
hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
en Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
5 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
4.9 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 44
6 năm Thương lượng Bình Dương
Bà Rịa - Vũng Tàu
Đồng Nai
hơn 5 năm qua
en 8.3 Resume Attach
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 44
11 năm 900 - 100 USD Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10