Search resume

Search found 150 resumes industry High Technology x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
CIO, Chief Information Officer, CTO, Chief Technology Officer, IT Director
| Current level: Director | Age: 58
30 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Binh Duong
3 weeks ago
QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years over 300 USD Ho Chi Minh 5 month ago
R&D, QA/QC - hóa chất, polymer
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 8 month ago
Technician
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh 9 month ago
Service engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
Nhân viên Lập trình CNC
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
11 month ago
Kỹ sư thiết bị y tế
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
5 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Chuyên viên- nhân viên kĩ thuật
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
1 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
5.4 IT Manager (Trưởng phòng IT), IT Supervisor (Giám sát IT)
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
15 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 2 years ago
3.2 Nhân viên hỗ trợ quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 2 years ago
Chuyên viên marketing - it - quản trị website
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
IT Staff
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 35
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Tien Giang
over 2 years ago
Quản lý, CNTT, quan hệ đối ngoại
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Nhân viên kỹ thuật điện - điện tử
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
LÊ VĂN QUỐC TRUNG ( KỸ SƯ KỸ THUẬT ĐIỆN-TỰ ĐỘNG HÓA )
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Da Nang over 2 years ago
Kỹ Sư Cơ Khí, Nhân Viên Thiết Kế, Bóc Tách Bản Vẽ, Nhân Viên Kinh Doanh Phụ Tùng Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
over 2 years ago
3.8 Quản lí sản xuất,
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
5 years Negotiable Hai Duong over 2 years ago
Quan ly ép nhựa ,duc nhựa tự động,Injection molding engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
8 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 2 years ago
Kỹ Sư cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Ha Noi
Ha Nam
Nghe An
over 2 years ago
Kỹ sư Điện Tử Viễn Thông - Điện Tử Y Sinh ĐH Bách Khoa Hà Nội tìm việc làm Kỹ Thuật, Dự Án, Kinh Doanh
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
10 years Negotiable Ha Noi
Lao Cai
over 2 years ago
Quản Lý kinh doanh,sản xuất
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
6 years Negotiable An Giang
Can Tho
Kien Giang
over 2 years ago
Kỹ sư nhiệt (kỹ sư ngành kỹ thuật)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 2 years ago
Staff or supervisor
| Current level: Manager | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Lam Dong
over 2 years ago
en Project Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 29
4 years 100 - 1,500 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Kỹ Sư Hệ Thống - IT
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 2 years ago
en Phù hợp với ngành Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân viên cao cấp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
No experience over 12 tr.VND Bac Ninh over 2 years ago
en Design Engineer, Mechanical Project Engineer, Mechanical Engineer, Production Engineer.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
en QA/QC
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
No experience Negotiable Hai Phong
Quang Ninh
over 2 years ago
en Senior Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years over 100 USD Ha Noi
Ha Tinh
over 2 years ago
Kỹ Sư Co Khí, Giám sát viên, Đốc công
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
No experience Negotiable Ba Ria-VT over 2 years ago
Nhân viên nghiên cứu - phát triển sản phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
9 years over 5,5 tr.VND T. Thien Hue over 2 years ago
Nhân viên phòng nuôi cấy mô, phòng kiểm nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Lam Dong
over 2 years ago
Thiết kế, thi công, giám sát, kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
7 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
en Production superviser, ast manager
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years over 9 tr.VND Bac Ninh
Hai Duong
over 2 years ago
Kỹ sư thiết kế, bảo trì, vận hành máy móc thiết bị Cơ khí, điện - điện tử - tự động hóa
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
No experience Negotiable Ha Noi
Thanh Hoa
over 2 years ago
en Electrical automation and instrument engineering
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 2 years ago
Kỹ sư Hóa bộ phận kỹ thuật/sản xuất/Qc,Qa cho công ty Mỹ,Nhật,châu Âu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Trưởng phòng bảo trì
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Kĩ sư Cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Quản lí điều hành ( GD, P.GD, TP, PP,..)
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 41
11 years Negotiable Da Nang
Quang Nam
over 2 years ago
Quản lý điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 39
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Hành chính nhân sư, Nhân viên SX, nhân viên KT
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable Hung Yen over 2 years ago
4.3 Trưởng phòng Nhân sự/Giám đốc Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 38
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 2 years ago
Nhân viên kỹ thuật (văn phòng)
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ha Noi
Ha Tay
over 2 years ago
Nhân viên kỹ thuật điện, điện tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 2 years ago
Kỹ sư cơ khí
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
5 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Ha Tay
over 2 years ago
Nhân viên, Trưởng, Phó Phòng Hoặc Cấp Cao Hơn
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
over 2 years ago
en PHP Senior/Expert/Leader
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
8 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Kỹ Sư Cầu Đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3