Search resume

Search found 2,602 resumes industry TV / Newspaper / Editors x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 6,5 tr.VND Ha Noi 1 month ago
Nhân Viên Hành Chính / Thư Ký
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
PR Executive
| Current level: Experienced | Age: 26
3 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Trưởng phòng kinh doanh, Phó Giám đốc kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Vice Director | Age: 32
6 years Negotiable Ha Noi 7 month ago
Biên kịch
| Current level: Manager | Age: 30
5 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Senior Copywriter/Content Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
12 years over 100 USD Ho Chi Minh 10 month ago
Trưởng Phòng
| Current level: Director | Age: 32
8 years 5 - 15 tr.VND Ha Noi 11 month ago
Biên tập viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
10 years Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
Nhân viên toàn thời gian
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
Biên tập viên
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 1 years ago
art designer
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience 5 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên, thực tập sinh
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên Hành chính
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Thai Nguyen
over 2 years ago
Nhân viên thiết kế đồ họa, dựng phim
| Current level: Experienced | Age: 34
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Photographer, Bellman, Kinh Doanh, Chấp nhận thử thách ở 1 vị trí mới
| Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Translator | Writer | Reader
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Biên Soạn Lịch Sử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
5 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Phóng Viên - Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Copywriter
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Biên Tập Và Viết Bài Website
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Content
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Biên Tập Nội Dung
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
5 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Quản Trị Fanpage, Website
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Biên Tập Nội Dung
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Cộng Tác Viên Viết Bài
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Thu Mua
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Phiên - Biên Dịch Tiếng Trung
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Content- Copywriter
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Cộng Tác Viên Viết Bài
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Dinh
over 2 years ago
Phóng Viên / Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Nhân Viên Pr
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Thiết Kế Đồ Họa
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
3 years 700 - 900 USD Ho Chi Minh
DakLak
Dong Nai
over 2 years ago
Cộng Tác Viên Viết Bài Tại Đà Nẵng
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 25
1 years Negotiable Da Nang over 2 years ago
Chuyên Gia Viết Bài Pr, Quảng Cáo.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Business Development, Marketing and Assitant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 6 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên Truyền thông - Du lịch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Biên Tập Viên, Biên Tập Nội Dung
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Biên Tập Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 48
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Văn Phòng / Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Biên Tập Viên, Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Truyền Thông
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
5 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
5 years Negotiable Dong Nai over 2 years ago
Biên Tập Viên Website
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
over 2 years ago
Nhân Viên Biên Tập / Phóng Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Biên Tập Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10