Tìm hồ sơ

Tìm thấy 2 hồ sơ ngành nghề Tài xế x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Tài xế chở Sếp
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
7 năm trên 11,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Bình Dương
Đồng Nai
hơn 2 năm qua
Tai xe
| Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 45
127 năm Thương lượng Hồ Chí Minh hơn 5 năm qua