Tìm hồ sơ

Tìm thấy 6 hồ sơ ngành nghề x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
Nhân viên cắt mẫu
| Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Quản lý sản xuất
| Tuổi: 51
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
hơn 6 năm qua
Nhân viên thiết kế thời trang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Thợ cắt mẫu
| Tuổi: 35
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên thiết kế thời trang
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên bán hàng
| Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua