Search resume

Search found 301 resumes industry Printing / Publishing x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quản lý, nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
5 years over 500 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên thiết kế hoặc nhân viên pha mực
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Binh Duong over 2 years ago
Nhan vien IT- Nhan vien KT
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
5 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Tay Ninh
over 3 years ago
NV CSKH,Sale admin, Trợ lý kinh doanh, Nv mua hàng lĩnh vực in ấn bao bi
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Thiêt kế đồ họa
| Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên Phụ trách sản xuất in ấn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
6 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Kế Toán tổng hợp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ha Nam over 4 years ago
Chuyên viên Thiết kế, Marketing
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
No experience over 650 USD Ho Chi Minh over 4 years ago
Thiết kế đồ họa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
7 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Biên tập viên, phóng viên, nhân viên truyền thông, nhân viên văn phòng...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Kế toán, hành chính văn phòng - nhân sự
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
DakLak
over 4 years ago
Quản lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
17 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
3.2 Trưởng phòng kế hoạch, vật tư, mua hàng, QA
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
No experience Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Biên tập viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân viên Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Trưởng nhóm - Giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
7 years over 8,5 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
3.5 Ứng viên Giám đốc sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 37
10 years over 30 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
Thiết kế đồ họa quảng cáo
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Hành Chính Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
4 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Kế toán ,hành chính văn phòng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân viên kinh doanh - hỗ trợ kỹ thuật nhân viên kinh doanh.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 41
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
THƯ KÝ, TRỢ LÝ, HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
3.2 Quản lý / Trưởng phòng nhân sự / Giaó dục, đào tạo / Nhân viên cao cấp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ha Noi
Nghe An
over 4 years ago
Thiết kế đồ họa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
5.8 Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
en Editor, Copywriter
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years over 7 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Quản lý sản xuất, quản lý chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
Nhân viên hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience over 5 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 4 years ago
Assistant Prepress Manager / New product Development
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 4 years ago
Biên tập viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên sản xuất dược phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 4 years ago
Hành Chính Văn Phòng, Thư Kí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên Kinh Doanh / Sale online
| Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Marketing Staff
| Current level: Entry Level | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên thiết kế
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
SENIOR PRODUCTION PLANNER
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 44
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 4 years ago
3.6 SENIOR PRODUCTION PLANNER
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
14 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
en Nhân Viên Kinh Doanh - Sales Executive
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 450 - 650 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 4 years ago
Nhân viên hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
2 years 5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
en Quản Lý Bán Hàng
| Current level: Manager | Age: 26
No experience 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên Chỉnh sửa ảnh
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 26
No experience 3,5 - 4,5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
QUẢN LÝ SẢN XUẤT, KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 39
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân Viên QA/QC
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years 5,5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
en Kỹ Sư Chuyên Ngành In / Chế Bản
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Binh Duong over 5 years ago
en IT - Network; Designer; Director Assistance
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 32
6 years Negotiable Dong Nai over 5 years ago
en 3.5 QA/QC/Production
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7