Search resume

Search found 10,115 resumes industry Quality Control (QA/QC) x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Current level: Experienced | Age: 24
2 years 6 - 10 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
1 month ago
Giám đốc sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 37
15 years over 100 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
1 month ago
Chuyên viên giám sát chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years 15 - 17 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Electrical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
12 years 800 - 100 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Other
2 month ago
Nhân viên quản lý chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
8 years over 1,500 USD Bac Giang
Bac Ninh
Thai Nguyen
2 month ago
Nhân viên chính thức
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
20 years over 7 tr.VND Ha Noi 2 month ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 26
3 years 4,5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Quản lý kỹ thuật
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
5 years 12 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
4 month ago
5.4 QA/QC Manager
| Current level: Manager | Age: 33
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
5 month ago
Nhân viên R&D / QA
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
Dược sĩ đại học
| Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 44
15 years over 1,200 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
7 month ago
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
7 month ago
Kỹ Sư Điện - Điện Tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Binh Duong 8 month ago
Nhân viên QA, QC, KCS
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 8 month ago
Nhân viên Quản lý chất lượng
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 8 month ago
Nhân Viên Phòng Qa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Nhân Viên Qa / Qc Ngành Công Nghệ Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
8 month ago
Nhân Viên Qa / Qc / Kcs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dak Nông
8 month ago
Nhân Viên Qc, Qa, Kcs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
8 month ago
Nhân Viên Qc Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
8 month ago
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Kỹ Sư Công Nghệ Thực Phẩm, Qa / Qc, R&d
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Nhân Viên Quản Lí Chất Lương
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ha Nam
Nam Dinh
8 month ago
Nhân Viên Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Nhân Viên Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Nghe An 8 month ago
Nhân Viên Qc, Rd
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
8 month ago
Nhân Viên Phòng Qa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ha Noi 8 month ago
Nhân Viên Kcs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Nam
8 month ago
Nhân Viên Phòng Qa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi
Nam Dinh
8 month ago
Chuyên Viên Thẩm Định Giá Tài Sản.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ha Noi 8 month ago
Nhân Viên Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
8 month ago
Nhân Viên Qa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Chuyên Viên Thẩm Định Giá
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi
Nghe An
8 month ago
Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 2
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
8 month ago
Nhân Viên Kiểm Hàng Qc
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Kỹ Sư Cơ Khí
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Nhân Viên Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Nhân Viên Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
2 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Nhân Viên Qa, Qc, R&d
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 6
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Qc Incomming
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
5 years Negotiable Binh Duong 9 month ago
Nhân Viên R&d, Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
9 month ago
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ha Tinh
9 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10