Search resume

Search found 10,130 resumes industry Quality Control (QA/QC) x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
kế hoạch sản xuất
| Current level: Experienced | Age: 29
2 years 7 - 7,5 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Internal Auditor
| Current level: Experienced | Age: 35
9 years 15 - 18 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
any
| Current level: CEO | Age: 65
41 years 300 - 500 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
1 month ago
R&D, QA, QC, KCS, phân tích thực phẩm, Chuyên viên dinh dưỡng
| Current level: Experienced | Age: 22
No experience Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
2 month ago
Cộng Tác Viên
| Current level: Experienced | Age: 22
No experience Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Supply Chain Manager
| Current level: Manager | Age: 41
18 years 300 - 400 USD Ho Chi Minh 6 month ago
QA Manager or Operations Manager
| Current level: Director | Age: 37
13 years Negotiable Hai Phong 6 month ago
QA/QC, R&D, tư vấn
| Current level: Manager | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
6 month ago
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
Thực tập sinh
| Current level: Student / Internship | Age: 21
No experience Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Electrical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
12 years 800 - 100 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
Other
over 2 years ago
Chuyên viên ISO
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years over 12 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
7 years over 1,500 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Food Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
7 years 12 - 16 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Quản lý , trưởng bộ phận
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
3 years over 400 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 2 years ago
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Current level: Manager | Age: 32
7 years Negotiable Ho Chi Minh
An Giang
Binh Duong
over 2 years ago
Nhan vien
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 2 years ago
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 300 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
R&D, QA/QC - hóa chất, polymer
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
chuyên viên R&D
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Technical management or Project management
| Current level: Manager | Age: 30
5 years 1,400 - 200 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Ctác Môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 59
20 years over 500 USD Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 2 years ago
Quản lý điều hành, kiểm định chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
3 years Negotiable Hai Duong
Hai Phong
Hung Yen
over 2 years ago
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years 6 - 10 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
over 2 years ago
Giám đốc sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 39
15 years over 100 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 2 years ago
Chuyên viên giám sát chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years 15 - 17 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên quản lý chất lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN-QUẢN LÍ SẢN XUẤT - QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
8 years over 1,500 USD Bac Giang
Bac Ninh
Thai Nguyen
over 3 years ago
Nhân viên chính thức
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
20 years over 7 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years 4,5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Quản lý kỹ thuật
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
6 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Trưởng nhóm Kiểm soát nội bộ
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years 12 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 3 years ago
5.4 QA/QC Manager
| Current level: Manager | Age: 35
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên R&D / QA
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Dược sĩ đại học
| Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
15 years over 1,200 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
over 3 years ago
Kỹ Sư Điện - Điện Tử
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Binh Duong over 3 years ago
Nhân viên QA, QC, KCS
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên Quản lý chất lượng
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Phòng Qa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Qa / Qc Ngành Công Nghệ Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Qa / Qc / Kcs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dak Nông
over 3 years ago
Nhân Viên Qc, Qa, Kcs
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Qc Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10