Tìm hồ sơ

Tìm thấy 254 hồ sơ it trading x tại Hà Nội x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first | Relevant resume first

Hồ sơ Kinh nghiệm Mức lương Địa điểm Cập nhật
en 3.4 IT, Trading
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 39
10 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Trưởng phòng IT, trưởng phòng SEO, chuyên viên SEO
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm trên 7,1 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
IT - Quản trị mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 36
9 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
IT - Quản trị mạng
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
4 năm 3,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên IT- Quản trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên IT Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 35
4 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên IT, quản trị mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 37
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên IT Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 41
5 năm trên 10,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân Viên IT Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên IT quản trị mạng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên IT, Lập trình viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
2 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Ninh
Thái Nguyên
hơn 6 năm qua
Nhân viên IT, Lập trình Mobile
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên It, Quản Trị Website
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên It Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên It/ Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên It Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
4 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Nam Định
hơn 6 năm qua
Nhân Viên It Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân Viên It Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 30
1 năm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên IT, quản trị website
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên IT, quản trị web
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Lập Trình It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 37
5 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Quản Trị It
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 5,0 - 8,0 tr.VND Hồ Chí Minh
Hà Nội
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 36
Chưa có kinh nghiệm 7,0 - 10,0 tr.VND
Hà Nội
hơn 5 năm qua
Trưởng nhóm IT
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
5 năm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Trưởng nhóm IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 40
10 năm 700 - 800 USD Hà Nội hơn 6 năm qua
Lập Trình Viên It
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
1 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Trưởng nhóm IT
| Tuổi: 38
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Hồ Chí Minh
Kinshasa
hơn 6 năm qua
3.8 Trưởng Phòng It
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 35
5 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
3.3 Trưởng Nhóm IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 35
3 năm 5,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
en Trưởng Phòng IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 33
3 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Trưởng Phòng IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hà Nội
Lào Cai
Yên Bái
hơn 6 năm qua
en 5.9 Trưởng Phòng IT
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Quản lý | Tuổi: 46
20 năm Thương lượng Hà Nội
Vĩnh Phúc
hơn 6 năm qua
Hỗ trợ Kỹ thuật IT - Quản trị mạng hệ thống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên Lập trình, Hỗ trợ IT, Quản trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm Thương lượng Hà Nội
Bắc Giang
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Nhân viên IT, quản trị web - seo
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
3 năm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân viên IT, lập trình web developer
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 29
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên Kỹ Thuật It, Lập Trình Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội hơn 6 năm qua
Nhân Viên It - Quản Trị Website
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Chuyên viên marketing - it - quản trị website
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Trưởng nhóm / Giám sát | Tuổi: 29
3 năm Thương lượng Hà Nội hơn 4 năm qua
Nhân Viên IT - Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 36
3 năm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 4 năm qua
Nhân Viên It - Quản Trị Hệ Thống
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 27
Chưa có kinh nghiệm 5,0 - 7,0 tr.VND Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên IT - Quản trị mạng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 38
6 năm Thương lượng Hà Nội hơn 5 năm qua
Nhân viên IT - Quản trị mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 28
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội
Thái Bình
hơn 5 năm qua
Kỹ thuật viên IT - Quản trị mạng
| Tuổi: 31
Chưa có kinh nghiệm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
Sinh Viên It Mới Ra Trường
Bằng cấp: Khác | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 32
Chưa có kinh nghiệm 3,0 - 4,0 tr.VND Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Nhân viên IT - Quản trị mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
1 năm Thương lượng Hà Nội
Thanh Hóa
hơn 6 năm qua
Nhân Viên It - Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 33
2 năm Thương lượng Hà Nội
Hưng Yên
hơn 6 năm qua
Nhân Viên It - Quản Trị Mạng
Bằng cấp: Cao đẳng | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 34
3 năm 8,0 - 15,0 tr.VND Hà Nội
Bắc Ninh
hơn 6 năm qua
Kỹ Sư - It - Lập Trình Viên
Bằng cấp: Đại học | Cấp bậc hiện tại: Mới tốt nghiệp | Tuổi: 30
2 năm 4,0 - 5,0 tr.VND Hà Nội
Hải Dương
hơn 6 năm qua
Hồ sơ tuyển dụng vị trí IT
Bằng cấp: Phổ thông | Cấp bậc hiện tại: Nhân viên | Tuổi: 31
2 năm Thương lượng Hà Nội hơn 6 năm qua
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6