Search resume

Search found 15,786 resumes industry Civil / Construction x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Tùy vào doanh nghiệp tuyển chọn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
7 years over 7 tr.VND Binh Thuan 1 weeks ago
Thiết kế-QLDA
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years over 20 tr.VND Ha Noi 1 weeks ago
MEP Engineer
| Current level: Experienced | Age: 29
6 years Negotiable Ho Chi Minh 3 weeks ago
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
7 years over 550 USD Ha Noi
Bac Ninh
Thanh Hoa
4 weeks ago
Trưởng nhóm/ giám sát, nhân viên kinh doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years 7 - 10 tr.VND Binh Duong 1 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & CN.
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
8 years Negotiable Binh Dinh 2 month ago
Trưởng ban Thiết bị xe máy
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 10 tr.VND Ha Noi
Ninh Binh
2 month ago
Project Manager
| Current level: Manager | Age: 41
17 years 200 - 300 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Mekong Delta
2 month ago
3.9 Giám Sát - Quản Lý Dự Án ( F&B )
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân Viên Hành Chính, Nhân Sự
| Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Kỹ sư hạ tầng đô thị / hạ tầng giao thông (Infrastructure Engineer)
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
1 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Giám sát kỹ thuật,thiết lập hồ sơ chất lượng công trình
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Chỉ huy trưởng công trình
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
8 years over 12 tr.VND Da Nang 3 month ago
Nhân Viên Kinh Tế Xây Dựng - Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Cầu Đường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kĩ Sư Xây Dựng
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Họa Viên Triển Khai Kết Cấu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Giám Sát Thi Công
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
3 month ago
Kĩ Sư Kết Cấu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
5 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Giám Sát Thi Công
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ca Mau
Can Tho
3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Ba Ria-VT
3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Giám Sát Công Trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng Tính Toán Tiết Kiệm Năng Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Binh Dinh 3 month ago
Nhân Viên Kinh Tế Xây Dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Chỉ Huy Trưởng Công Trường
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 38
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
5 years Negotiable Binh Thuan 3 month ago
Giám Sát An Toàn Lao Động
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Phuoc
Binh Thuan
3 month ago
Quản Lý Dự Án - Giám Sát Thi Công
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
3 month ago
Cán bộ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, tư vấn giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
12 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Nhân Viên Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh
An Giang
Binh Duong
3 month ago
Phó Giám Đốc Đầu Tư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 1
5 years Negotiable Dong Nai
Quang Nam
T. Thien Hue
3 month ago
Kỹ Sư Qs Phòng Kỹ Thuật Đấu Thầu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Da Nang 3 month ago
Kĩ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân Viên Lập Dự Toán, Thiết Kế Autocad, Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 8
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
3 month ago
Kĩ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Binh Dinh 3 month ago
Cán Bộ Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 month ago
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10