Search resume

Search found 15,797 resumes industry Civil / Construction x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Kỹ sư xây dựng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
3 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh Yesterday
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years over 10 tr.VND Ha Noi
Thai Nguyen
Yesterday
Giám sát chủ đầu tư
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years 100 - 1,200 USD Ho Chi Minh Yesterday
Chánh Văn phòng/Thư ký HĐQT/Thư ký Ban TGĐ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years over 100 USD Ho Chi Minh 2 days ago
KỸ SƯ GIÁM SÁT
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
1 years 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 3 days ago
Chỉ huy phó công trình
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
3 years 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
5 days ago
Kỹ sư cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 6 tr.VND Da Nang
Ho Chi Minh
Quang Nam
6 days ago
KỸ SƯ XDDD&CN
| Current level: Experienced | Age: 28
1 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 1 weeks ago
Kỹ sư xây dựng
| Current level: Experienced | Age: 24
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Quang Ngai
1 weeks ago
Nhân viên, quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
3 years over 8 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
Ha Tay
1 weeks ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 26
3 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
1 weeks ago
QAQC
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years 1 - 1 USD Ho Chi Minh 4 weeks ago
Tùy vào doanh nghiệp tuyển chọn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
7 years over 7 tr.VND Binh Thuan 1 month ago
Thiết kế-QLDA
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years over 20 tr.VND Ha Noi 1 month ago
MEP Engineer
| Current level: Experienced | Age: 29
6 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Kỹ sư quản lý dự án, tư vấn giám sát, thiết kế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
7 years over 550 USD Ha Noi
Bac Ninh
Thanh Hoa
1 month ago
Trưởng nhóm/ giám sát, nhân viên kinh doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years 7 - 10 tr.VND Binh Duong 2 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng & CN.
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
8 years Negotiable Binh Dinh 3 month ago
Trưởng ban Thiết bị xe máy
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 10 tr.VND Ha Noi
Ninh Binh
3 month ago
Project Manager
| Current level: Manager | Age: 41
17 years 200 - 300 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Mekong Delta
3 month ago
3.9 Giám Sát - Quản Lý Dự Án ( F&B )
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân Viên Hành Chính, Nhân Sự
| Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Kỹ sư hạ tầng đô thị / hạ tầng giao thông (Infrastructure Engineer)
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
1 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
Giám sát kỹ thuật,thiết lập hồ sơ chất lượng công trình
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Chỉ huy trưởng công trình
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
8 years over 12 tr.VND Da Nang 4 month ago
Nhân Viên Kinh Tế Xây Dựng - Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kỹ Sư Cầu Đường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kĩ Sư Xây Dựng
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Họa Viên Triển Khai Kết Cấu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Giám Sát Thi Công
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kỹ Sư Quản Lý Dự Án Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
4 month ago
Kĩ Sư Kết Cấu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
5 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Giám Sát Thi Công
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ca Mau
Can Tho
4 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Ba Ria-VT
4 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kỹ Sư Giám Sát Công Trình
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng Tính Toán Tiết Kiệm Năng Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Binh Dinh 4 month ago
Nhân Viên Kinh Tế Xây Dựng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
Chỉ Huy Trưởng Công Trường
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 38
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
5 years Negotiable Binh Thuan 4 month ago
Giám Sát An Toàn Lao Động
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Chỉ Huy Trưởng Cầu Đường
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Phuoc
Binh Thuan
4 month ago
Quản Lý Dự Án - Giám Sát Thi Công
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
4 month ago
Cán bộ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, tư vấn giám sát
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
12 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
4 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kỹ Sư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10