Search resume

Search found 5,406 resumes industry Consulting x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quản lý / Trưởng nhóm kinh doanh/ Trợ lý kinh doanh/ Giám sát kinh doanh/ Market
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
8 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
17 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân viên văn phòng - môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 6 tr.VND Ha Noi 5 month ago
Nhân Viên CSKH - Call Center
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years 6,5 - 8 tr.VND Ho Chi Minh
Ben Tre
5 month ago
Nhân viên văn phòng, phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
5 years over 500 USD Soc Trang 5 month ago
4.1 Quản lý ngành hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
7 years over 15 tr.VND Ha Noi 5 month ago
Nhân Viên Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
4 years over 8,5 tr.VND Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân viên KD, Team Leader PGs..
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
4 years over 14 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
Giám sát Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
5 years over 300 USD Ha Noi
Ha Giang
Tuyen Quang
8 month ago
Design
| Current level: Vice Director | Age: 46
20 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
11 month ago
NHÂN VIÊN KINH DOANH
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
6 years Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
7 years over 7 tr.VND Ba Ria-VT over 2 years ago
Giám đốc
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 36
10 years over 1000 USD Ha Noi
Nam Dinh
Thai Nguyen
over 2 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
10 years over 360 USD Ba Ria-VT over 2 years ago
Marketing Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years over 20 tr.VND Ha Noi
Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 2 years ago
NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years over 4 tr.VND Ho Chi Minh
T. Thien Hue
over 2 years ago
4.5 ỨNG TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG/ GIÁM ĐỐC SALES – MARKETING
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
NHÂN VIÊN CSKH/HÀNH CHÁNH VĂN PHÒNG
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên Kinh Doanh kênh Siêu Thị
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
9 years over 12 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
3 years over 8,5 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Trợ lý - Hành chính
| Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kinh doanh/ Bán hàng/ Marketing
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Senior SAP FICO Consultant/Chief Accountant
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
14 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên tư vấn/ bán hàng /chăm sóc khách hàng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 22
3 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Giám Sát Dự Án Marketing
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh
Quang Ngai
Overseas
over 2 years ago
Chuyên viên PR & Marketing / Event, Chuyên viên KD / Quản lý dịch vụ VAS
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
8 years over 15 tr.VND Ha Noi over 2 years ago
Nhân viên văn phòng, Điện thoại viên chăm sóc khách hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
8 years over 6 tr.VND Hai Phong over 2 years ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 29
5 years 5 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Southeast
over 2 years ago
Marketing Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Sale Executive
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
over 2 years ago
Tư vấn, Lễ tân hành chính, Sale
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Finance
| Current level: Entry Level | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
4.2 GIÁM ĐỐC / TRƯỞNG PHÒNG SALES – MARKETING
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
9 years Negotiable Binh Duong
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Chuyên viên Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 2 years ago
Chuyên viên Marketing
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Tư Vấn - Chăm Sóc Khách Hàng
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
nhân viên tư vấn
| Current level: Experienced | Age: 25
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Customer Service Officer/ Consultants Officer
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên Hành chính văn phòng/ Thư ký - Trợ lý/ Admin Officer
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
3.4 Trưởng nhóm kinh doanh và marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
5 years over 700 USD Ha Noi
Ben Tre
Ho Chi Minh
over 2 years ago
Hành chính - Nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
DakLak
over 2 years ago
BÁN HÀNG KÊNH SIÊU THỊ
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 37
10 years over 1,500 USD Ho Chi Minh
Overseas
over 2 years ago
Marketing Executive - Account Executive
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years 10 - 12 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Tay Ninh
over 2 years ago
KINH DOANH / BÁN HÀNG
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years Negotiable Dong Thap
Ho Chi Minh
Long An
over 2 years ago
Trường phòng Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
3 years over 750 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Ngân hàng/ Tài chính
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 2
5 years over 5 tr.VND Quang Ngai over 2 years ago
3.4 Giám sát bán hàng, Phó trưởng phòng Kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years over 100000 USD Ha Noi over 2 years ago
Trợ lý Quản lý nhãn hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years over 400 USD Ba Ria-VT
Binh Duong
Ho Chi Minh
over 2 years ago
nhân viên seo web
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10