Search resume

Search found 10,226 resumes industry Freight / Logistics / Warehouse x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
4 years over 100 USD Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
2 month ago
Warehouse Manager
| Current level: Manager | Age: 33
127 years 1,100 - 1,500 USD Binh Duong 2 month ago
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years over 700 USD Khanh Hoa 2 month ago
4.3 Kho vận, điều phối, kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
17 years over 500 USD Nghe An 4 month ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
12 years over 600 USD Ho Chi Minh 4 month ago
Warehouse Manager, Warehouse Supervisor
| Current level: Manager | Age: 39
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
6 month ago
Quản lý/chuyên viên thu mua, cung ứng, vật tư - Lĩnh vực cầu đường, xây dựng nhà
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years over 800 USD Ha Noi 6 month ago
Information System Analyst
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
7 years over 2,500 USD Ha Noi 6 month ago
nhân viên lái xe
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Binh Duong 7 month ago
3.4 Kho
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
3 years over 7 tr.VND Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
8 month ago
Giám Sát Kho / Quản Lý Kho
| Current level: Manager | Age: 29
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
8 month ago
Tài xế xe nâng
| Current level: Experienced | Age: 33
3 years Negotiable Binh Duong 9 month ago
Nhân viên thủ kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
DakLak
9 month ago
Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
6 years over 8 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
North Central Coast
9 month ago
Thủ Kho
| Current level: Experienced | Age: 40
10 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 9 month ago
4.3 Kế Toán tổng Hợp
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
6 years 12 - 14 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
MARKETING/ SUPPLY CHAIN/ PURCHASING EXECUTIVE/ASSISTANT
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
10 month ago
Nhân Viên kho
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
5 years over 300 USD Binh Duong
Ho Chi Minh
10 month ago
Purchasing senior position
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
6 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
10 month ago
Supply chain: purchasing (procurement/merchandising), import-export, warehouse, logistics
| Current level: Manager | Age: 34
9 years Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
3.2 Logistics, Customer service, Purchasing, Supply chain
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 44
20 years over 1,100 USD Ho Chi Minh 11 month ago
quản lý
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
7 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
11 month ago
Thủ kho - quản lý kho
| Current level: Experienced | Age: 30
8 years 8,5 - 9 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
Executive accountant
| Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh 11 month ago
Nhân viên kho, nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 32
4 years 5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years 4,5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
Nhân Viên Kế Toán, Nhân Viên Kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
5 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
Kế Toán Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
3 years 7 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
Thủ kho
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 42
11 years 5,5 - 6,5 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
Supervisor
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years Negotiable Ba Ria-VT
Binh Duong
Dong Nai
over 1 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 1 years ago
Area sale manger
| Current level: Manager | Age: 31
5 years 800 - 1,500 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Can Tho
over 2 years ago
Nhân viên Lái xe/Tài xế
| Current level: Experienced | Age: 22
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Lái xe
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 31
11 years Negotiable Ha Noi over 2 years ago
6.2 Trưởng phòng Bán hàng - Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 41
17 years over 1,500 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên, quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
3 years over 8 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
Ha Tay
over 2 years ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 2 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
4 years 5,5 - 7,5 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Chứng Từ XNK / Customer Services / Nhân Viên Kinh Doanh
| Current level: Experienced | Age: 32
5 years 7 - 9 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Supply chain management, logistics, Russian customs, Sales Russia
| Current level: Manager | Age: 33
6 years 200 - 300 USD Hai Phong over 2 years ago
Trưởng Bộ Phận Kho
| Current level: Manager | Age: 36
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 2 years ago
Điều Hành- Quản lý đội xe
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 43
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kế toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Planing Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 2 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu- Nhân viên thu mua
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Ứng tuyển vị trí XNK
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
phiên dịch và quản lý
| Current level: Manager | Age: 35
1 years 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
Overseas
over 2 years ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ben Tre
over 2 years ago
NHÂN VIÊN KHO VẬN, LOGISTICS
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
5 years 6 - 7 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân Viên Kho
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 32
1 years 4,5 - 5,5 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 2 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10