Search resume

Search found 25,312 resumes industry Garment x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân Viên hành chính văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Quản lý đơn hàng - Sales Admin - Kế toán kho
| Current level: Experienced | Age: 45
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years 7 - 12 tr.VND Da Nang over 2 years ago
Nhan Vien
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Kính Gủi Công Ty Và Phòng Nhân Sự
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
5 years 8 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
over 2 years ago
Kế toán, thư ký công trình, văn phòng, bán hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years 6 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 26
5 years 5,5 - 6,5 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên hành chánh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng/ Giáo Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years 5 - 8 tr.VND Ha Noi
Nghe An
over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Tra Vinh over 3 years ago
en 3.9 Merchandiser
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Trưởng , Phó Phòng, Quản Lý, Giám Sát Kd
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
11 years 8 - 15 tr.VND Quang Ninh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 23
2 years 5 - 15 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Telesales Tại Tphcm
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Senior Manager,Manager,Director
| Current level: Manager | Age: 36
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Binh Dinh
over 3 years ago
nhan vien ke toan
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
1 years 3,5 - 4 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Merchandiser or Senior Merchandiser
| Current level: Experienced | Age: 34
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
3.3 Trưởng Nhóm/ Giám Sát Tuyển Dụng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years 14 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
en 3.7 Merchandising/Purchasing/Sales International/Assistant.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
13 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
en Account Manager
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên It
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years 7 - 10 tr.VND Ha Noi
Phu Tho
Vinh Phuc
over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years 4 - 7 tr.VND Nam Dinh over 3 years ago
merchandiser , sale executive
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
International Sales
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
6 years 700 - 100 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 24
2 years 3 - 5 tr.VND Binh Duong over 3 years ago
PR Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
14 years 200 - 400 USD Ha Noi over 3 years ago
Nhân Viên Thời Vụ / Bán Thời Gian
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh, Nhân Viên Marketing
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 23
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng / Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 23
1 years 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Sale Ngành Thực Phẩm
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Môi Trường
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Partime
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 24
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3 - 5 tr.VND Lao Cai over 3 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
1 years 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng / Chăm Sóc Khách Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 3 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: CEO | Age: 31
4 years over 30 tr.VND Da Nang over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng / Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3 - 5 tr.VND Quang Nam over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3 - 5 tr.VND Vinh Phuc over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
over 3 years ago
Nhân Viên Partime
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 3 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Degree: After PhD | Current level: Experienced | Age: 29
No experience 3 - 5 tr.VND DakLak over 3 years ago
Nhân Viên Bất Động Sản
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 3 - 5 tr.VND Da Nang over 3 years ago
Nhân Viên Bán Hàng / Phục Vụ
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 21
No experience 5 - 7 tr.VND Kien Giang over 3 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
No experience 5 - 7 tr.VND Khanh Hoa over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10