Search resume

Search found 18,864 resumes industry Human Resources x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Chuyên viên đào tạo / Giảng viên
| Current level: Manager | Age: 34
11 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Hành Chính Nhân Sự
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
4 month ago
Trưởng phòng Hành chính Nhân Sự
| Current level: Director | Age: 41
13 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Talent Acquisition/ Recruiter
| Current level: Entry Level | Age: 22
1 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh 11 month ago
Hành Chính Nhân Sự
| Current level: Experienced | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
QUẢN LÝ NGÀNH HÀNG BÁN LẺ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
3 years under 12,0 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
HR - Admin manager
| Current level: Manager | Age: 44
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
4.0 Hr Manager/Trưởng Phòng Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 46
20 years 20,0 - 30,0 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 53
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
TRƯỞNG NHÓM HÀNH CHÍNH - CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Thực tập sinh
| Current level: Entry Level | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dak Nông
over 3 years ago
Assistant GM / Admin Manager
| Current level: Manager | Age: 45
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Sales, HR, Purchasing
| Current level: Entry Level | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Chuyên viên Nhân sự, Chuyên viên Đào tạo & Phát triển
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years 15,0 - 20,0 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 5 years ago
Nhân Viên Hành Chính, Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
2 years 5,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 6 years ago
Chuyên viên/Giam sát
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 7 years ago
HR staff - Recruitment Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 7 years ago
Nhân viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 7 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
3 years 8,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
Khanh Hoa
over 7 years ago
Legal experts / specialists HR department / lawyer.
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 39
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 8 years ago
3.3 HR Manager, HR & Admin Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 8 years ago
Nhân viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Long An
over 8 years ago
3.1 Nhân Viên Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
6 years 8,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
4.2 HR/Office Manager
Degree: College | Current level: Manager | Age: 46
15 years 1,200 - 1,500 USD Ho Chi Minh over 8 years ago
Human Resources Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
9 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
en 7.2 Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự, Thư Ký, Nhân viên ngân hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Tien Giang
over 8 years ago
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng, Trợ Giảng, Giáo Viên Tiếng Anh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
en 4.8 Chuyên viên hành chính - nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years 7,000,000 - 8,000,000 USD Ho Chi Minh over 8 years ago
Nhân Viên Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 7,5 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
Nhân viên Hành chính nhân sự
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
en 4.1 HR & Admin Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 36
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
en 5.8 Executive Assistant, Admin Executive, HR assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
7 years 17,0 - 20,0 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Kien Giang
over 8 years ago
Chuyên Viên Tuyển Dụng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 39
6 years 12,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
over 8 years ago
Nhân viên Hành chính - Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Tổ chức sự kiện/ Nhân sự
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Curriculum Vitae
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 28
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
en 3.2 Customer Service
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
2 years Negotiable Tra Vinh over 8 years ago
Nhân viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years 4,0 - 6,0 tr.VND DakLak over 8 years ago
Trưởng phòng nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 37
4 years Negotiable Binh Duong over 8 years ago
4.1 Nhân Sự/ Lao Động Tiền Lương/ Bảo hiểm xã hội
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
7 years Negotiable Binh Duong over 8 years ago
3.7 Hành Chính Nhân Sự/Chuyên Viên It
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
7 years Negotiable Binh Duong over 8 years ago
Nhân Viên Hành Chánh - Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
No experience 250 - 350 USD Binh Duong over 8 years ago
Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
9 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
en HR Assistant/HR Admin/ Co-ordinator
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Hành chánh nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 48
9 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 8 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10