Search resume

Search found 15,911 resumes industry Import / Export x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Mua Sắm Đấu thầu hoặc Xuất Nhập Khẩu - Phòng kinh doanh Dự Án
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
12 years over 15 tr.VND Ha Noi 1 weeks ago
Mẫu Nhân Viên Chuyên Nghiệp Và Sẵn Sàng Học Hỏi - Tìm Việc Kinh Doanh/Marketing/Tài Chính - Kế Toán/Hành Chính Nhân Sự - Mong Muốn Tìm Môi Trường Năng Động Sau Một Số Năm Làm Việc Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 3 weeks ago
Purchasing senior position
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
3 weeks ago
Import - Export Satff
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Dong Nai 3 weeks ago
Supply chain: purchasing (procurement/merchandising), import-export, warehouse, logistics
| Current level: Manager | Age: 33
9 years Negotiable Ho Chi Minh 3 weeks ago
3.2 Logistics, Customer service, Purchasing, Supply chain
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
20 years over 1,100 USD Ho Chi Minh 1 month ago
Purchasing/ Buyer/ Supply chain Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
2 years over 150000 USD Dong Nai
Ho Chi Minh
1 month ago
Team leader Import- Export / Purcharsing
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
3 years 600 - 800 USD Ho Chi Minh 1 month ago
Logistics Executive
| Current level: Experienced | Age: 34
10 years 9 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Kế Toán Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
3 years 7 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Chuyên viên mua hàng
| Current level: Experienced | Age: 30
5 years Negotiable Ha Noi 1 month ago
Trợ lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience under 10 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân viên thu mua- XNK, sales admin
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
4 years 600 - 800 USD Ho Chi Minh 2 month ago
chuyên viên xuất nhập khẩu
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years Negotiable Ha Noi 2 month ago
Staff
| Current level: Entry Level | Age: 30
3 years Negotiable Dong Nai 2 month ago
Nhân viên chứng từ Xuất nhập khẩu
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 22
1 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
International Business Consultant, Admin, HR, Director Assistant
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 month ago
nhân viên giao nhận hiện trường xuất nhập khẩu
| Current level: Experienced | Age: 32
7 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years 8 - 12 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Chứng Từ XNK / Customer Services / Nhân Viên Kinh Doanh
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years 7 - 9 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
3.2 Xuất Nhập Khẩu, giao nhận XNK
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
7 years over 450 USD Ho Chi Minh 4 month ago
Purchasing Manager/ International Finance Department
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 27
4 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân viên kinh doanh - Mua bán, Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
3 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên xuất nhập khẩu- Nhân viên thu mua
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Ứng tuyển vị trí XNK
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
NHÂN VIÊN KHO VẬN, LOGISTICS
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
5 years 6 - 7 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
5 month ago
Nhân viên xuất nhập khẩu, Chuỗi cung ứng, Bảo hiểm.
| Current level: Entry Level | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 37
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
Xuất nhập khẩu/ làm dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
5 years over 7 tr.VND Ha Noi 6 month ago
Nhân Viên Xuất nhập khẩu, nhân viên bán hàng
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 22
1 years over 3 tr.VND Ho Chi Minh 6 month ago
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Thực Tập Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Mua Hàng Kiêm Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Nhân Viên Pháp Lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Kinh Tế Vận Tải Biển
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Thuan
Ninh Thuan
6 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 1
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Import - Export Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
6 month ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Nhân Viên Khai Thác Vận Tải
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
2 years Negotiable Tien Giang 6 month ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Nhân Viên Sales Logistics
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 23
1 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Merchandiser / Buyer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
6 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Nhân Viên Giao Nhận - Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Bac Lieu
Tien Giang
6 month ago
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10