Search resume

Search found 4,521 resumes industry IT - Hardware / Network x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Kỹ sư điện
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
3 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Gia Lai
1 month ago
Chuyên viên IT
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years 9 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
IT
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years 7,5 - 8 tr.VND Dong Nai 1 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 27
5 years 7 - 10 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
Nam Dinh
3 month ago
Nhân vien IT
| Current level: Experienced | Age: 36
5 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
làm việc quản lý và cài đặt mạng
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
6 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 41
12 years 15 - 20 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
nhân viên
| Current level: Manager | Age: 29
4 years 6 - 10 tr.VND Thanh Hoa 9 month ago
Trưởng Phòng IT
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
10 years Negotiable Da Nang 10 month ago
IT
| Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật / Nhân Viên Lắp Ráp Bảo Trì Máy - Hỗ Trợ Vận Hành Máy
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên IT
| Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên IT
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kỹ thuật
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years 7 - 10 tr.VND Binh Duong over 3 years ago
IT Administrator
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years 1000 - 2000 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
IT Hardware/Networking, Hepldesk
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
nhân viên IT
| Current level: Experienced | Age: 30
2 years 6 - 9 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
IT Administrator; IT Manager
| Current level: Manager | Age: 35
10 years over 26 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Quản Trị hệ thống mạng
| Current level: Experienced | Age: 32
5 years 9 - 12 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên IT
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
4.0 Trưởng Phòng CNTT / Phó Phòng CNTT / Trưởng nhóm CNTT / IT Manager / Deputy IT Manager / IT Team Leader / IT Supervisor
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 35
10 years 60 - 70 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Chuyên viên
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Trưởng Phòng
Degree: College | Current level: Manager | Age: 33
3 years 15 - 20 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
3.1 Nhân viên công nghệ thông tin, IT phần mềm / phần cứng
| Current level: Experienced | Age: 32
5 years 10 - 12 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 32
2 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên IT
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
IT Support, Network Administrator , System Administrator
| Current level: Experienced | Age: 29
4 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật
| Current level: Experienced | Age: 27
5 years 8,5 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên IT
| Current level: Experienced | Age: 31
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
3.9 IT Quản trị mạng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 45
15 years over 20 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên
| Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Information Technology Department
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên , thực tập sinh
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Database Administrator - Oracle Database, MySQL Database, MongoDB
| Current level: Experienced | Age: 33
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
over 3 years ago
IT Helpdesk/ Networker
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
5.6 IT, Mạng và Hệ Thống
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Lập trình viên
Degree: College | Current level: Manager | Age: 36
7 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
IT Officer, HelpDesk, Mainternance
| Current level: Experienced | Age: 40
10 years 450 - 750 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
IT - Quản Trị Mạng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Chuyên Viên IT
| Current level: Experienced | Age: 32
6 years 550 - 700 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
IT Manager, IT Operation, IT engineer
| Current level: Manager | Age: 35
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Chính thức
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Can Tho over 3 years ago
Kỹ Thuật viên
| Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
IT
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Bac Ninh
Hung Yen
Thai Nguyen
over 3 years ago
IT Helpdesk / Support
| Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kỹ thuật
| Current level: Experienced | Age: 39
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
IT staff
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Software Development
| Current level: Manager | Age: 42
16 years Negotiable Ho Chi Minh
Overseas
over 3 years ago
IT Network and System Administrator
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên IT
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10