Search resume

Search found 183 resumes industry Library x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên Văn thư lưu trữ - hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 43
5 years 7,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Biên tập viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Nhân viên QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
1 years Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Kỹ sư kinh tế xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Nhân viên Văn Phòng, Khối Hành chánh sự nghiệp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên Hành Chính / Thư Ký / Kinh Doanh / Thư Viện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years 4,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh
Vinh Long
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên thư viện / Thư ký - Hành chánh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên Hành chính nhân sự - Thư ký văn phòng - Chăm sóc khách hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên văn phòng (đào tạo, hành chính..)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
4 years Negotiable Binh Duong over 10 years ago
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ GIÁO DỤC, NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
1 years Negotiable Mekong Delta
Can Tho
Ho Chi Minh
over 10 years ago
nhân viên hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
1 years 2,5 - 3,5 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable DakLak
Dak Nông
over 10 years ago
Giáo viên, Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years 4,5 - 6,5 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 4,0 - 8,0 tr.VND Binh Phuoc
Binh Duong
Dong Nai
over 10 years ago
Nhân viên Hỗ trợ Kinh doanh, Hành chính Văn phòng, Văn thư lưu trữ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
2 years 4,5 - 5,0 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
over 10 years ago
Nhân viên Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Quang Nam
Da Nang
over 10 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 10 years ago
Nhân Viên Thư ký Văn Phòng, NV Hành Chính, Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên văn thư, Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên thư viện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience 3,5 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng kiêm văn thư
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 47
5 years Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Binh Phuoc over 10 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Ha Noi
Hung Yen
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân viên Hành Chính
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ha Noi
Nam Dinh
over 10 years ago
Nhân viên kế toán, nhân viên văn phòng, thư ký, thủ quỹ, thủ kho
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
over 10 years ago
Giáo viên Sinh học - Trợ giảng - Gia sư
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Kế toán viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Ho Chi Minh
DakLak
Khanh Hoa
over 10 years ago
Nhân viên, hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên xuất nhập khẩu
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience Negotiable Ha Noi
Vinh Phuc
over 10 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 34
No experience Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Nhân viên Lễ tân - Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Quản lí nhân sự, giao dịch khách hàng, quản lí sản xuất, nhân viên chính thức
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 33
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Kế Toán/ Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years 4,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên hành chánh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
2 years under 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
nhân viên hành chính văn phòng, văn thư lưu trữ, chăm sóc khách hàng, kế toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
over 10 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh - Lương Hấp Dẫn
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 10 years ago
en 5.1 Teacher Of English Or An Academic Officer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 10 years ago
Kế Toán Viên / Thư Viện / Dược Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Giáo Viên Dạy Toán
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 32
No experience Negotiable Ha Noi over 10 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Binh Duong over 10 years ago
Nhân viên văn thư,lưu trữ,hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Văn phòng/ hành chính nhân sự / lễ tân
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
4 years Negotiable Ha Noi over 10 years ago
en Giáo Viên Tiếng Anh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Biên phiên dịch , viết bài truyền thông, CTV báo chí, trợ lý marketing
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 3,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 10 years ago
Giáo viên ngữ văn
Degree: Postgraduate | Current level: Experienced | Age: 39
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 10 years ago
Nhân viên thu ngân, làm văn phòng, kiểm kho, quản lý
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
8 years 3,0 - 5,0 tr.VND Ha Noi over 10 years ago
Chuyên Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
7 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 10 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4