Search resume

Search found 285 resumes industry Library x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên Thư viện hoặc Hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Biên tập viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên Chăm sóc khách hàng - Hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 49
3 years 5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Office Staff
| Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân viên Hành chính - Lễ tân
| Current level: Experienced | Age: 27
4 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân viên hành chính nhân sự
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Hành chính/Thư Ký
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 4 - 6 tr.VND Ho Chi Minh
Lam Dong
over 4 years ago
Nhân viên Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
6 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
en Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience Negotiable Ha Noi over 5 years ago
Nhân viên Chỉnh sửa ảnh
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 26
No experience 3,5 - 4,5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 26
No experience 4 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ha Noi over 5 years ago
Nhân Viên Tiếng Đức
Degree: Others | Current level: Experienced | Age: 33
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Thuan
over 5 years ago
Nhân viên kĩ thuật
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên tiếp thị trực tuyến
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
3.1 Nhân Viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years 5 - 6 tr.VND Binh Duong over 5 years ago
4.2 Hành chính Văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 44
19 years Negotiable Ha Noi over 5 years ago
Nhân viên Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Thư ký văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
1 years 3 - 4 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 3 - 5 tr.VND Binh Duong
Binh Dinh
Ho Chi Minh
over 5 years ago
nhân viên thư ký văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
1 years 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
2 years Negotiable Long An over 5 years ago
Kế Toán, Hành chính - nhân sự - văn phòng.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
4 years Negotiable Quang Nam over 5 years ago
en hành chính văn phòng, kế toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 4,5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
5 years 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh
Lam Dong
Binh Duong
over 5 years ago
Nhân viên hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
3.1 Chăm Sóc Khách Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Hành Chính - chăm sóc khách hàng - thư viện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ha Noi
Hai Phong
Hai Duong
over 5 years ago
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN/ NHÂN VIÊN VĂ PHÒNG
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 31
2 years 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
over 5 years ago
Giáo viên giảng dạy
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
over 5 years ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Kế Toán Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ha Noi over 5 years ago
Nhân viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
en 7.1 Giáo viên/ Chuyên viên phòng đào tạo
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 26
No experience 3,5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
en HR Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên dịch vụ
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
2 years 4 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years 4 - 6 tr.VND Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
3 years 4 - 5 tr.VND Dong Nai over 5 years ago
Giáo viên SInh học - Kỹ sư nông lâm ngư nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Giáo Viên Cấp 1, Cấp 2
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên Thư viện
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 5 years ago
giáo viên toán THCS, giáo viên mầm non
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
en Senior Document Controller
Degree: Postgraduate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 44
14 years 1,500 - 1,800 USD Ho Chi Minh over 5 years ago
Nhân viên hành chính
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6