Search resume

Search found 6,320 resumes industry Others x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
3.2 Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán ngân hàng, kế toán viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
6 years Negotiable Ho Chi Minh 1 weeks ago
Thủ Kho
| Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh 2 weeks ago
Thủ kho - quản lý kho
| Current level: Experienced | Age: 29
8 years 8,5 - 9 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Kỹ sư cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 6 tr.VND Da Nang
Ho Chi Minh
Quang Nam
2 month ago
Nhân viên hành chánh nhân sự
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Điều Hành- Quản lý đội xe
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Photographer, Bellman, Kinh Doanh, Chấp nhận thử thách ở 1 vị trí mới
| Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ha Noi 5 month ago
5.7 Trưởng phòng/ Giám đốc Hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 34
9 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 20
No experience 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Bán Thời Gian
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 20
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 19
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Part Time
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Kế Toán Ngoài Giờ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
4 years over 5 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
Mekong Delta
6 month ago
Nhân Viên Xử Lí Dữ Liệu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Giúp Việc Nhà
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Part Time Ca Tối
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Part-Time
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
4 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh Part - Time
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ha Noi 7 month ago
Nhân Viên Soát Vé Rạp Chiếu Phim
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 20
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Phục Vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Cộng Tác Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Phục Vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 4
1 years Negotiable Ha Noi 7 month ago
Cộng Tác Viên Dịch Tiếng Nhật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Binh Duong 7 month ago
Giáo Viên Dạy Vẽ Mầm Non
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Bán Hàng Ca Chiều
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nữ Giúp Việc Nhà
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Pha Chế Part Time
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Bán Thời Gian.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
7 month ago
Nhân Viên Part Time
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Thực Tập Sinh Luật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viễn Thông
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Cộng Tác Viên Hành Chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Thiết Kế Nội Thất
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Pha Chế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 21
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Bán Thời Gian
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 21
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Phục Vụ / Hướng Dẫn / Tư Vấn Parttime
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 1
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
10 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
7 month ago
5.3 Giám đốc Điều hành/ Giám đốc Marketing/ Giám đốc Kinh doanh GIÀU KINH NGHIỆM!
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
9 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
7 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 47
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Da Nang 7 month ago
Thiết kế đồ họa (Graphic Designer)
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Tiện Ích
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 19
2 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng / Khách Sạn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 21
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10