Search resume

Search found 6,321 resumes industry Others x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Thủ kho - quản lý kho
| Current level: Experienced | Age: 29
8 years 8,5 - 9 tr.VND Ho Chi Minh 2 days ago
Thủ Kho
| Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh 1 weeks ago
Kỹ sư cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 6 tr.VND Da Nang
Ho Chi Minh
Quang Nam
1 month ago
Nhân viên hành chánh nhân sự
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Điều Hành- Quản lý đội xe
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Photographer, Bellman, Kinh Doanh, Chấp nhận thử thách ở 1 vị trí mới
| Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ha Noi 4 month ago
5.7 Trưởng phòng/ Giám đốc Hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 34
9 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 20
No experience 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Bán Thời Gian
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 20
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 19
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Part Time
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Kế Toán Ngoài Giờ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Phục Vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
4 years over 5 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
Mekong Delta
5 month ago
Nhân Viên Xử Lí Dữ Liệu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Giúp Việc Nhà
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Part Time Ca Tối
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Part-Time
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
4 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh Part - Time
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ha Noi 5 month ago
Nhân Viên Soát Vé Rạp Chiếu Phim
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 20
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Cộng Tác Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 4
1 years Negotiable Ha Noi 6 month ago
Cộng Tác Viên Dịch Tiếng Nhật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Binh Duong 6 month ago
Giáo Viên Dạy Vẽ Mầm Non
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Bán Hàng Ca Chiều
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nữ Giúp Việc Nhà
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
5 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Pha Chế Part Time
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Bán Thời Gian.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
6 month ago
Nhân Viên Part Time
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Bán Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Thực Tập Sinh Luật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 22
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viễn Thông
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Cộng Tác Viên Hành Chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
5 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Thiết Kế Nội Thất
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Pha Chế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 21
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Bán Thời Gian
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 21
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ / Hướng Dẫn / Tư Vấn Parttime
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 1
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Kỹ sư xây dựng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
10 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
6 month ago
5.3 Giám đốc Điều hành/ Giám đốc Marketing/ Giám đốc Kinh doanh GIÀU KINH NGHIỆM!
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
9 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Da Nang
6 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 47
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Da Nang 6 month ago
Thiết kế đồ họa (Graphic Designer)
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Tiện Ích
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 19
2 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng / Khách Sạn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 21
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Soát Vé Rạp Chiếu Phim
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 20
1 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10