Search resume

Search found 4,342 resumes industry Tourism x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên đào tạo - tuyển dụng
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 weeks ago
4.0 Giám Đốc Nhân Sự/Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 51
20 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
8 month ago
Giám đốc chi nhánh
Degree: College | Current level: Director | Age: 31
4 years over 500 USD Ha Noi over 2 years ago
Personal Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years over 1,500 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Quản lý điều hành/Chuyên viên đào tạo/trưởng phòng kinh doanh/ trưởng phòng mark
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
4 years over 100 USD Ha Noi
Hai Phong
Quang Ninh
over 2 years ago
Tổng giám đốc điều hành
Degree: Bachelor | Current level: CEO | Age: 45
19 years over 1,800 USD Da Nang
Quang Nam
T. Thien Hue
over 2 years ago
3.3 Trưởng bộ phận - Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years over 700 USD Khanh Hoa over 2 years ago
4.1 Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
12 years over 10 tr.VND Can Tho over 2 years ago
Quản lý Điều Hành Bếp
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
7 years over 15 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
4.5 Giám đốc kinh doanh/ Trưởng phòng kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
12 years over 100 USD Ho Chi Minh
Khanh Hoa
Lam Dong
over 2 years ago
Kế toán thanh toán và tài sản
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
5 years over 7 tr.VND Da Nang over 2 years ago
GENERAL ACCOUNTANT
| Current level: Experienced | Age: 30
5 years 500 - 650 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
9 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Admin / Personnel Specialist / Project Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
8 years Negotiable Da Nang over 3 years ago
Hành chính/ Thư ký/ Trợ lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
9 years over 150000 USD Da Nang over 3 years ago
Senior Copywriter/Content Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 36
12 years over 100 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
Kế toán tổng hơp, kế toán viên, Sales admin
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
10 years over 350 USD Ha Noi over 3 years ago
6.2 Trưởng phòng Bán hàng - Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
17 years over 1,500 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
marketing
| Current level: Experienced | Age: 27
3 years 1,500 - 2,500 USD Ha Noi over 3 years ago
Thực tập Sinh Digital Marketing
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Sales Executive
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
ADMIN/ASSISTANT/RECEPTIONIST/HR
Degree: Bachelor | Current level: Experienced
4 years 7 - 7,5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên Hành chính
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ha Noi
Thai Nguyen
over 3 years ago
tourism staff
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
15 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân sự/nhân viên văn phòng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
5 years over 300 USD Ha Noi
Nationwide
over 3 years ago
Nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 33
3 years 4 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 3 years ago
Sommelier/Assistant Restaurant Manager
| Current level: Manager | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên sale tour tiếng Pháp/điều hành tour tiếng Pháp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
4 years over 400 USD Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên Truyền thông - Du lịch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Hành chính văn phòng, trợ lý kiêm phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
1 years Negotiable Da Nang
Quang Nam
over 3 years ago
Kỹ thuật viên (thực phẩm)
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
4 years over 700 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 3 years ago
NHÂN VIÊN MARKETING
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân viên phiên dịch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Da Nang
Quang Tri
T. Thien Hue
over 3 years ago
Hành chính văn phòng, chăm sóc khách hàng, du lịch...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Thư kí công trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience over 6 tr.VND Can Tho
DakLak
Ho Chi Minh
over 3 years ago
Giáo viên
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
T. Thien Hue
over 3 years ago
Hướng dẫn viên du lịch
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ha Noi
Phu Tho
Tuyen Quang
over 3 years ago
Quản lý bán hàng bán lẻ + quản lý cửa hàng thời trang
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên kinh doanh, Quản lý nhân sự, Quản lý sản xuất, PR-Marketing, Điều hành và quản lý dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hung Yen
over 3 years ago
Biên/Phiên dịch tiếng Pháp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ha Noi
Quang Ninh
over 3 years ago
Trợ lý /Giáo viên/PG
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ha Noi
Thai Binh
over 3 years ago
Tro ly cua hang truong
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Tour Operator , Sale Tour
Degree: General Universal | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years Negotiable Da Nang over 3 years ago
Biên Phiên Dịch, Giáo Viên Tiếng Anh, Hướng Dẫn Viên Du Lịch
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
over 3 years ago
Nhân viên văn phòng, Nhân viên biên phiên dịch, Sales Admin
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên hành chính, kinh doanh, du lịch, chăm sóc khách hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Quang Ninh over 3 years ago
Nhân viên kinh doanh, nhân viên tổ chức sự kiện, quản lý nhân sự, trợ lý, thư ký
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi
Ba Ria-VT
Hai Phong
over 3 years ago
Sales, Sales manager, Director assistant
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10