Search resume

Search found 39,543 resumes industry Accounting / Auditing / Tax x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
20 years over 100 USD Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years over 6,5 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Kế toán tổng hợp/ Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
12 years over 650 USD Ha Noi
Nam Dinh
Ninh Binh
1 month ago
Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
18 years Negotiable Ha Noi 1 month ago
Finance Manager
| Current level: Manager | Age: 41
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Long An
1 month ago
Chuyên Viên Kế toán Quản Trị, Kế toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
4 years over 700 USD Da Nang
Ho Chi Minh
South Central Coast
2 month ago
Kế toán tổng hợp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
5 years over 8 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Kế toán/ Kiểm toán
| Current level: Experienced | Age: 22
No experience Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Biên dịch
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
2 years over 7 tr.VND Ha Noi 3 month ago
Payroll
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
8 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years over 25 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
Chief Accountant/ Finance Manager/ Finance Controller
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 35
13 years 1,800 - 200 USD Ho Chi Minh 4 month ago
Chuyên viên, nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
3 years over 5 tr.VND Ho Chi Minh
Vinh Long
4 month ago
4.9 Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years over 70000 USD Long An
Tien Giang
5 month ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
6 years over 60000 USD Can Tho 5 month ago
Thủ Kho
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
4 years over 70000 USD Hung Yen 5 month ago
Kế Toán Trưởng - Kế Toán Tổng Hợp
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
11 years over 100 USD Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân viên
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
1 years 6 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
Mekong Delta
Southeast
6 month ago
Thực tập sinh kế toán
| Current level: Student / Internship | Age: 22
No experience Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
11 years over 1,250 USD Ha Noi
Ha Tay
6 month ago
Kế Toán Tổng Hợp
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 35
12 years over 600 USD Ho Chi Minh 6 month ago
Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh 6 month ago
Kế toán thuế
| Current level: Experienced | Age: 25
3 years 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
4.5 Sales Admin, Nhân Viên Chuyên Xử Lý Và Phân Tích Dữ Liệu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
4 years 9 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
5 years over 500 USD Hai Duong
Hung Yen
8 month ago
Nhân viên kế toán, nhân sự, xuất nhập khẩu
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
8 month ago
Kế toán Tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi 8 month ago
Chief Accountant
| Current level: Manager | Age: 38
14 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
8 month ago
Kế toán kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
6 years over 50000 USD Ha Noi
Da Nang
Ho Chi Minh
8 month ago
4.9 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 40
15 years 2,300 - 2,800 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
8 month ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years over 8 tr.VND Hai Duong 8 month ago
Kế Toán Trưởng/ Kế Toán Tổng Hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
10 years over 800 USD Ho Chi Minh 9 month ago
4.5 Kế toán TH
| Current level: Experienced | Age: 31
6 years 10 - 12 tr.VND Ha Noi 9 month ago
Kế toán
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 33
8 years Negotiable Da Nang 9 month ago
Trưởng phòng kinh doanh, Phó Giám đốc kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Vice Director | Age: 32
6 years Negotiable Ha Noi 9 month ago
3.2 Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years over 6 tr.VND Da Nang
Ho Chi Minh
T. Thien Hue
9 month ago
GENERAL ACCOUNTANT / COSING / FINANCIAL / MANAGEMENT ACCOUNTANT
| Current level: Experienced | Age: 27
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
9 month ago
Kế toán Doanh thu-Công nợ-Nội bộ-Tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years Negotiable Ha Noi 9 month ago
Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
3 years Negotiable Ha Noi 9 month ago
Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
6 years Negotiable Ho Chi Minh 9 month ago
Chief accountant or Finance or Accountant
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 47
18 years Negotiable Ho Chi Minh 9 month ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
5 years 6,5 - 7,5 tr.VND Ho Chi Minh 9 month ago
accountant
| Current level: Experienced | Age: 31
6 years 8,5 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
9 month ago
Kế toán trưởng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years 13 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 9 month ago
GENERAL ACCOUNTANT
| Current level: Experienced | Age: 29
5 years 500 - 650 USD Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
10 month ago
Accountant
| Current level: Experienced | Age: 26
No experience over 8,5 tr.VND Ho Chi Minh 10 month ago
kế toán viên
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh 10 month ago
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, VẬT TƯ
| Current level: Experienced | Age: 27
4 years 7,5 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 10 month ago
Kế toán tổng hợp - Kế toán trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
10 years over 600 USD Ho Chi Minh 10 month ago
Kế toán thuế
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
6 years over 6,5 tr.VND Ba Ria-VT 10 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10