Search resume

Search found 36,540 resumes industry Administrative / Clerical x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Purchasing staff, inventory accounting
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
6 years 7 - 10 tr.VND Dong Nai Yesterday
Nhân viên hành chính/trợ lý/lễ tân
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years 5,5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh Yesterday
Nhân viên văn phong- hành chính nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Yesterday
Chánh Văn phòng/Thư ký HĐQT/Thư ký Ban TGĐ
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years over 100 USD Ho Chi Minh 2 days ago
Nhân viên hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Quang Ngai 5 days ago
Nhân viên hành chính nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
6 days ago
Accountant Officer
| Current level: Experienced | Age: 33
3 years Negotiable Ho Chi Minh 1 weeks ago
Nhân Viên Marketing
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 1 weeks ago
Nhan vien hanh chinh-van phong / ke toan vien/ thu ngan
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
12 years over 450 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
2 weeks ago
5.8 Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
7 years 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Da Nang
2 weeks ago
Sales Admin
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years 7 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 2 weeks ago
nhân viên hành chính văn phòng, văn thư, nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh 2 weeks ago
Nhân viên chính thức
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years over 5 tr.VND Ha Noi
Bac Can
Thai Nguyen
2 weeks ago
Customer Service Leader/Assistant to Director
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 1,200 USD Ha Noi 1 month ago
Nhân viên dịch vụ khách hàng/ Nhân viên ngân hàng/ Thư ký, hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân viên hành chánh nhân sự
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Tùy vào doanh nghiệp tuyển chọn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
7 years over 7 tr.VND Binh Thuan 1 month ago
Trợ lý/Thư ký - Hành chánh/Nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 29
7 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Sale Admin (Thư ký-Trợ lý kinh doanh)
| Current level: Experienced | Age: 25
3 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Trợ lý - Hành chính
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân viên kế toán
| Current level: Experienced | Age: 31
2 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
International Business Consultant, Admin, HR, Director Assistant
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
12 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
1 month ago
Nhân viên pháp lý - Chuyên viên pháp chế
| Current level: Experienced | Age: 22
No experience 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh
Can Tho
Soc Trang
1 month ago
nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Bac Ninh 1 month ago
Administrative Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Tay Ninh
1 month ago
Nhân viên Marketing / Trợ lý
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years 6 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
HR/Admin Manager
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
10 years over 200 USD Binh Duong
Ho Chi Minh
1 month ago
Nhân viên kế toán/ hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Hai Phong 2 month ago
Chứng Từ XNK / Customer Services / Nhân Viên Kinh Doanh
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years 7 - 9 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên Hành chính - Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
1 years over 300 USD Ha Noi 2 month ago
KẾ TOÁN - TRỢ LÝ - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
3 years Negotiable Binh Duong
Ho Chi Minh
2 month ago
Accountant
| Current level: Experienced | Age: 27
4 years 10 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Trưởng phòng Sales admin
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
10 years over 17 tr.VND Ha Noi 2 month ago
Quản lý điều hành
| Current level: Director | Age: 55
29 years 13 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
2 month ago
3.1 Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
2 month ago
Trợ lý/Thư ký/Phiên Dịch Tiếng Anh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
3 years over 500 USD Ha Noi 2 month ago
Customer Service
| Current level: Experienced | Age: 26
4 years 500 - 700 USD Ho Chi Minh 2 month ago
ADMIN/ASSISTANT/RECEPTIONIST/HR
Degree: Bachelor | Current level: Experienced
4 years 7 - 7,5 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Chuyên viên
| Current level: Experienced | Age: 31
6 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
3.3 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (Sale admin)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Admin-Sales Assistant
| Current level: Entry Level | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Bac Lieu
3 month ago
Nhan vien
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
Overseas
3 month ago
QA/Tester, Hành chính văn phòng, nhân viên xử lý dữ liệu
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên hành chính
| Current level: Experienced | Age: 24
3 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Sale Admin
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
5 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 50 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
6 years Negotiable Ben Tre
Ho Chi Minh
3 month ago
Nhân viên Hành chính + Admin văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Biên tập viên
| Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân sự/nhân viên văn phòng
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 26
5 years over 300 USD Ha Noi
Nationwide
3 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10