Search resume

Search found 36,590 resumes industry Administrative / Clerical x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên nhân sự
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 36
11 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân viên mua hàng, phòng kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
12 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Chuyên viên, nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
3 years over 5 tr.VND Ho Chi Minh
Vinh Long
2 month ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 23
1 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Sales Admin, Telesales, Thư ký, Trợ lý
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
6 years over 70000 USD Ho Chi Minh 2 month ago
4.4 Thư ký/ Sales admin/ Phân tích số liệu
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
5 years over 100000 USD Ho Chi Minh 2 month ago
4.9 Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years over 70000 USD Long An
Tien Giang
2 month ago
Nhân viên văn phòng - môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 6 tr.VND Ha Noi 3 month ago
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
10 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
6 years over 60000 USD Can Tho 3 month ago
ADMIN & HR,PRODUCTION OR MARKETING MANAGER, ASSISTANT FOR DIRECTOR
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 42
12 years over 100 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
3 month ago
Quản lý, nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
5 years over 500 USD Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên Văn thư - Lưu trữ - Hành chính văn phòn
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
11 years over 6 tr.VND Ba Ria-VT 4 month ago
Hỗ trợ KD/ Điều phối thống kê/ Kế toán viên/ Giao dịch viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
15 years over 9 tr.VND Ha Noi 4 month ago
quản lý
| Current level: Manager | Age: 22
No experience Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Nhân viên, trưởng nhóm
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
5 years over 100000 USD Ha Noi
Thai Nguyen
4 month ago
Nhân viên văn phòng
Degree: General Universal | Current level: Experienced | Age: 37
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên KD, Team Leader PGs..
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
4 years over 14 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên HCNS
| Current level: Experienced | Age: 34
5 years 7 - 9 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
Trưởng bộ phận
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên Văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
3 years over 8 tr.VND Ha Noi
Tuyen Quang
Vinh Phuc
5 month ago
Nhân viên hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
7 years over 350 USD Hai Phong 5 month ago
4.5 Sales Admin, Nhân Viên Chuyên Xử Lý Và Phân Tích Dữ Liệu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
4 years 9 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
8 years over 70000 USD Ha Noi 6 month ago
Điều phối viên dự án, tư vấn viên, quản lý điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
16 years over 100 USD Ha Noi 6 month ago
Kế toán kho
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
6 years over 50000 USD Ha Noi
Da Nang
Ho Chi Minh
6 month ago
Nhân viên văn Phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
10 years over 11 tr.VND Da Nang 6 month ago
Restaurant Manager, F&B Manager, Catering Manager, Base Camp Manager, Camp Boss
| Current level: Manager | Age: 43
19 years Negotiable Ha Noi
Da Nang
South Central Coast
7 month ago
Nhân viên hành chính
| Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 7 month ago
Trưởng phòng kinh doanh, Phó Giám đốc kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Vice Director | Age: 32
6 years Negotiable Ha Noi 7 month ago
Admin Supervisor Chinese
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
9 years 15 - 18 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
7 month ago
Nhân viên Sale admin
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years over 70000 USD Ho Chi Minh 7 month ago
Nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years over 5 tr.VND Ho Chi Minh 7 month ago
Kế toán Doanh thu-Công nợ-Nội bộ-Tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
10 years Negotiable Ha Noi 7 month ago
QUẢN LÝ/ TRỢ LÝ/ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
9 years over 500 USD Ho Chi Minh
Long An
7 month ago
Nhân viên, Trưởng nhóm,
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years Negotiable Ca Mau
Can Tho
7 month ago
Nhân viên hành chính mua hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Da Nang 8 month ago
3.1 Sale Admin, Xử lý đơn hàng, Điều phối hàng hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years over 7 tr.VND Da Nang 8 month ago
Trợ lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
4 years over 5,50000 USD Da Nang 8 month ago
3.5 Nhân viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
7 years over 400 USD Ho Chi Minh 8 month ago
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, VẬT TƯ
| Current level: Experienced | Age: 27
4 years 7,5 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 8 month ago
3.5 Chuyên viên đào tạo nội bộ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
8 years over 500 USD Ha Noi 8 month ago
Nhân viên kế toán - Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ha Noi 8 month ago
Customer Service Manager
| Current level: Manager | Age: 38
13 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
3.5 Nhân viên Hành chính - Văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 37
10 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Hành chánh - nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 33
5 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Chuyên viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
3 years 10 - 11 tr.VND Ho Chi Minh 9 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10