Search resume

Search found 36,559 resumes industry Administrative / Clerical x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 hour ago
Nhân viên hành chính mua hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Da Nang 2 days ago
3.1 Sale Admin, Xử lý đơn hàng, Điều phối hàng hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years over 7 tr.VND Da Nang 6 days ago
Trợ lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years over 5,50000 USD Da Nang 6 days ago
3.5 Nhân viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
7 years over 400 USD Ho Chi Minh 1 weeks ago
NHÂN VIÊN THỐNG KÊ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, VẬT TƯ
| Current level: Experienced | Age: 26
4 years 7,5 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 1 weeks ago
3.5 Chuyên viên đào tạo nội bộ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
8 years over 500 USD Ha Noi 2 weeks ago
Nhân viên kế toán - Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ha Noi 3 weeks ago
Customer Service Manager
| Current level: Manager | Age: 37
13 years Negotiable Ho Chi Minh 3 weeks ago
3.5 Nhân viên Hành chính - Văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 36
10 years Negotiable Ho Chi Minh 3 weeks ago
Hành chánh - nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 weeks ago
quản lý
| Current level: Manager | Age: 21
No experience Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Chuyên viên nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
3 years 10 - 11 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Chuyên viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor
13 years over 600 USD Da Nang
Ho Chi Minh
1 month ago
Chuyên viên hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
7 years over 350 USD Ha Noi 1 month ago
Admin / Personnel Specialist / Project Assistant
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
8 years Negotiable Da Nang 1 month ago
Nhân viên hành chính văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
2 years over 6 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
3.2 Kế Toán Viên
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh - Hành Chính Văn Phòng
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Nhân Viên Kế Toán
| Current level: Experienced | Age: 26
3 years Negotiable Ba Ria-VT
Binh Duong
1 month ago
Hành chính/ Thư ký/ Trợ lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
9 years over 150000 USD Da Nang 1 month ago
Vietnamse English Teacher
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
7 years over 7 tr.VND Ba Ria-VT 2 month ago
Nhân viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
2 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Admin-Sales Assistant
| Current level: Entry Level | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Bac Lieu
2 month ago
Trợ lý, Nhân viên Hành chính
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ha Noi 2 month ago
Nhân Viên Hành Chính
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years 9 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên hành chính- nhân sự
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
SALES ADMIN
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years 9 - 15 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân Viên Hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 22
No experience 5,5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
10 years over 360 USD Ba Ria-VT 2 month ago
nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 21
1 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên kế tóan
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
5 years 10 - 12 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
2 month ago
Office Staff, Secretary
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
10 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
Nhân viên hành chính
| Current level: Experienced | Age: 27
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced
2 years over 7,5 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên, trợ lý
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên Thư viện hoặc Hành chính văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân viên kho, nhân viên văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 31
4 years 5 - 6 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
3.6 Nhân viên Sales Admin
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Thủ kho
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 41
11 years 5,5 - 6,5 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Finance and Office Administration
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
6 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
3.7 Nhân viên thư ký, hành chính nhân sự văn phòng
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Nhân Viên hành chính văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Administrative Officer
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Purchasing staff, inventory accounting
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 28
6 years 7 - 10 tr.VND Dong Nai 4 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10