Search resume

Search found 4,478 resumes industry Agriculture x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân Viên R&D, QA, QC, Kiểm Nghiệm Vi Sinh, Kiểm Nghiệm Hóa Sinh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
5 month ago
Quản lý kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
9 years over 10 tr.VND DakLak
Dak Nông
Gia Lai
over 2 years ago
Chuyên viên kỹ thuật gia súc
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
7 years over 20 tr.VND Dong Nai
Ho Chi Minh
Khanh Hoa
over 3 years ago
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Lam Dong
over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable DakLak
Dak Nông
over 3 years ago
Nhân Viên Phòng Thí Nghiệm, Qa / Qc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Qc Thủy Sản
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 7
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 47
5 years Negotiable Ben Tre
Dong Thap
Long An
over 3 years ago
Nhân Viên Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân Viên Giám Sát Cảnh Quan
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Đại Diện Thương Mại
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
5 years Negotiable DakLak over 3 years ago
Kỹ Sư Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ben Tre
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
5 years Negotiable Ho Chi Minh
DakLak
over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 10
5 years Negotiable Can Tho
Soc Trang
Tra Vinh
over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Lĩnh Vực Nông Nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
over 3 years ago
Nhân Viên Ngành Thuỷ Sản
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân Viên Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Nuôi
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Qa Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón, Thuốc Bvtv
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Gia Lai over 3 years ago
Nhân Viên Kỹ Thuật Nội Thất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân Viên Công Nghệ Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
DakLak
over 3 years ago
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
over 3 years ago
Nhân Viên Qa / Qc / Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tay
over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Thức Ăn Chăn Nuôi Gia Súc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân Viên Giám Sát (Qc, Qa)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Thuan
over 3 years ago
Kỹ Sư Nông Nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
1 years Negotiable DakLak
Gia Lai
Kon Tum
over 3 years ago
Kỹ sư Nông nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Tien Giang
over 3 years ago
Kỹ sư Hoá - nhân viên kinh doanh - nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ben Tre
Dong Nai
Tien Giang
over 3 years ago
3.6 Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên phòng nuôi cấy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Lam Dong
Soc Trang
over 3 years ago
TÌM VIỆC LÀM
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ha Noi
Dien Bien
Thanh Hoa
over 3 years ago
Thực tập Hành chính - Nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 25
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Ninh Binh
over 3 years ago
Tài chính, nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
17 years over 25 tr.VND Ha Noi
Da Nang
Ho Chi Minh
over 3 years ago
Nhân viên kế toán, nhân viên hành chính nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Kỹ sư cây xanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
6 years over 8 tr.VND Ha Noi
Ha Tay
Ninh Binh
over 3 years ago
KỸ SƯ THỰC PHẨM
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Da Nang
over 3 years ago
Trợ lý Quản lý nhãn hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years over 400 USD Ba Ria-VT
Binh Duong
Ho Chi Minh
over 4 years ago
Nhân viên phát triển dự án các khu trồng dược liệu
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
4 years Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hai Phong
over 4 years ago
Sản xuất, kinh doanh Rau - Hoa - Quả, Quản lý công tác trồng, chăm sóc, duy tu cảnh quan cây xanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ha Noi
Hung Yen
Kien Giang
over 4 years ago
Bác sỹ thú y, kỹ thuật trại, nhân viên kinh doanh, phát triển thị trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 4 years ago
Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên thu mua, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
4 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
over 4 years ago
Nhân viên kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
4 years over 500 USD Ha Noi
Bac Giang
Hai Duong
over 4 years ago
Quản lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
QA/QC/ISO/R&D Specialist
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
1 years 500 - 700 USD Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên Marketing/ Nhân viên tư vấn khách hàng/ Kỹ sư Nông nghiệp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 4 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10