Search resume

Search found 14,122 resumes industry Banking x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Trưởng Phòng
| Current level: Manager | Age: 39
12 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Collections - Banking & Finance
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
giao dịch viên
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên Ngân hàng
| Current level: Experienced | Age: 32
5 years 10,0 - 14,0 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Ban Giám đốc Khối Ngân hàng
| Current level: Director | Age: 47
17 years 250,0 - 300,0 tr.VND Ho Chi Minh over 4 years ago
Nhân viên Sales
| Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
3.5 Finance & Accounting
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 38
10 years 1,000 - 4,000 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
over 5 years ago
Chuyên viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp mảng Tài Sản Bảo Đảm
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 5 years ago
3.2 Kế toán tổng hợp, kế toán thuế, kế toán công nợ, kế toán thanh toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
6 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
Nhân viên kế toán/ Trợ lý kiểm toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 7,0 - 9,0 tr.VND Ha Noi
Thanh Hoa
over 8 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
3 years 8,0 - 10,0 tr.VND Ho Chi Minh
Da Nang
Khanh Hoa
over 8 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
1 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh over 8 years ago
3.3 Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (Sale admin)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 8 years ago
3.3 HR Manager, HR & Admin Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 41
10 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 8 years ago
Nhân viên Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 9 years ago
Tìm việc khối kinh tế (ngân hàng, kế hoạch, đầu tư, dự án, kinh doanh, marketing, ...)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
en 7.2 Nhân Viên Hành Chánh Nhân Sự, Thư Ký, Nhân viên ngân hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
Tien Giang
over 9 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 9 years ago
Chuyên Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
4 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ben Tre
Tra Vinh
over 9 years ago
Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
1 years 9,0 - 13,5 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân viên kế toán
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
3 years Negotiable Thanh Hoa over 9 years ago
Kế toán Viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Nhân Viên Thu Mua
Degree: College | Current level: Manager | Age: 33
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
4.2 Giám sát kinh doanh-dịch vụ khách hàng
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
5 years 6,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân Viên Văn Phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 8,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
over 9 years ago
3.3 Nhân Viên Tài Chính, Kế Toán, Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
3 years 11,0 - 13,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
DakLak
over 9 years ago
en trưởng nhóm - giám sát
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 43
8 years 800 - 1,000 USD Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân viên kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 36
5 years 10,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Nhân Viên Kế Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years 5,0 - 7,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Hành Chính - Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
1 years 10,0 - 12,0 tr.VND Ho Chi Minh
Can Tho
Long An
Vinh Long
over 9 years ago
Kế toán viên/các công việc liên quan đến Kế toán, tài chính
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 32
2 years under 7,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
Chuyên viên
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
6 years 6,0 - 8,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
3.5 Trưởng nhóm/giám sát
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
4 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
over 9 years ago
KẾ TOÁN TỔNG HỢP
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Ứng Viên Kế Toán, Kiểm Toán
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
9 years 6,0 - 8,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
Nhân Viên Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Kế toán viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Mekong Delta
over 9 years ago
Phó/Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 39
7 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 9 years ago
en Finance/ Accounting / Internal Audit
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 40
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên viên phân tích và đầu tư, hoạch định dự án
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 9 years ago
en 5.1 Quản Lý
Degree: Postgraduate | Current level: Director | Age: 45
15 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Phó Giám đốc/Trưởng phòng kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
over 9 years ago
3.5 Quản lý nhân sự
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 56
27 years 10,0 - 15,0 tr.VND Can Tho over 9 years ago
Hành chính văn phòng, vận tải / kho vận, quản lý tài sản
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years 300 - 500 USD Ha Noi over 9 years ago
Trưởng Phòng/Giám đốc
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 44
10 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Kiểm Toán Nội Bộ; Kiểm Soát Nội Bộ; Kế toán tổng hợp
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
5 years 8,0 - 15,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
over 9 years ago
Chuyên viên Thiết kế đồ họa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ha Noi over 9 years ago
en 8.4 Sales Manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 42
12 years Negotiable Ha Noi
North Central Coast
Thai Nguyen
over 9 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
en 4.5 Financial Analyst, Financial Controller, Management Accountant, General Accountant
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
4 years 21,0 - 25,0 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10