Search resume

Search found 2,903 resumes industry Chemical Eng. x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
QA/QC/R&D/Lab Technician
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
6 month ago
QA, QC, Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm
| Current level: Entry Level | Age: 23
No experience 7,0 - 14,0 tr.VND Ho Chi Minh 6 month ago
Được làm việc ở phòng Lab
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ninh Thuan over 3 years ago
en Kỹ sư Hóa học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 8 years ago
en Engineering
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 8 years ago
Nhân Viên
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 33
No experience 4,0 - 10,0 tr.VND Ha Noi
Hung Yen
over 9 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
No experience 5,0 - 6,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhân viên kỹ thuật hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 36
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 9 years ago
Nhân viên pha màu sơn - Kỹ sư Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 9 years ago
en 6.9 Technical Sales Manager/ Business development manager
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 38
7 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
en 3.4 Kỹ Sư Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 9 years ago
en 7.5 Environmental Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 40
7 years 500 - 1,000 USD Ho Chi Minh
Dong Nai
Binh Duong
over 9 years ago
Consumer Staff
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
7 years 206 - 412 USD Ho Chi Minh over 9 years ago
Kỹ sư hóa chất, quản lý chất lượng, kiểm nghiệm viên
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 38
No experience 3,0 - 4,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Food Industrial Engineer
| Current level: Entry Level | Age: 39
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
kcs
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
1 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ha Nam
Hai Duong
Ha Tay
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
en Nhân viên vận hành
| Current level: Entry Level | Age: 38
No experience Negotiable Ha Nam
Ninh Binh
Son La
over 9 years ago
Nhân viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
1 years 206 - 515 USD Ho Chi Minh over 9 years ago
Chuyên viên phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
1 years 2,0 - 4,0 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Chemical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
No experience Negotiable Binh Duong
Da Nang
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Chuyên viên phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
1 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Chuyên viên phòng thí nghiệm
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
en Customer Service/ QC Staff/ QA Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
2 years 4,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
nhan vien
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
THUC TAP
Degree: General Universal | Current level: Entry Level | Age: 33
No experience Negotiable Hung Yen
Ha Noi
over 9 years ago
Kỹ sư hóa chất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 42
No experience 1,0 - 25,0 tr.VND Hai Duong
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 9 years ago
Chemical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Ha Noi over 9 years ago
Kỹ sư hóa thực phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Kỹ sư môi trường, kỹ sư hóa chất và các chức vụ có liên quan
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Nhan vien phong thi nghiem
Degree: College | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư hóa chất, kỹ sư môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 39
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Consumer Staff
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 2,0 - 5,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
nhan vien kcs
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 38
No experience 2,0 - 3,0 tr.VND Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Chemical Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 37
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
nhan vien phong ky thuat ,phong thi nghiem
Degree: Intermediate | Current level: Experienced | Age: 37
No experience Negotiable Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Food Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 40
2 years 309 - 412 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư khai thác
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 42
1 years 206 - 309 USD Ba Ria-VT
Ho Chi Minh
Ha Noi
over 9 years ago
Chuyên viên
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 49
9 years 5,0 - 8,0 tr.VND Da Nang
Quang Nam
over 9 years ago
Nhân viên vận hành
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 46
7 years Negotiable Binh Duong over 9 years ago
Salesman
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
1 years Negotiable Hai Duong
Hai Phong
Ha Noi
over 9 years ago
Nhân viên hành chánh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 45
4 years Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Công nghệ Polyme
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 41
5 years 206 - 309 USD Quang Ngai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Kỹ sư hóa chất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 9 years ago
Operation Worker
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
No experience 3,0 - 5,0 tr.VND Binh Phuoc
Binh Duong
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhân viên kinh doanh,nhân viên vận hành,nhân viên KCS
Degree: Bachelor | Current level: Entry Level | Age: 43
No experience Negotiable Can Tho
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Operation Worker
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 39
1 years 3,0 - 4,0 tr.VND Da Nang
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 9 years ago
Nhan vien
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 42
3 years 3,0 - 4,0 tr.VND Ho Chi Minh over 9 years ago
Environment Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 38
1 years 2,0 - 3,0 tr.VND Long An
Ho Chi Minh
over 9 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10