Search resume

Search found 5,214 resumes industry Chemical Eng. x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Nhân viên
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 21
No experience Negotiable Ho Chi Minh 1 weeks ago
Nhân viên QA/QC, R&D, Lab
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience 6 - 8 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
9 month ago
QA/QC/KCS
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years over 300 USD Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhan vien
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 2 years ago
QA/QC, Nhân viên phòng thí nghiệm, Nhân viên Iso...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 300 USD Binh Duong
Dong Nai
Ho Chi Minh
over 2 years ago
R&D, QA/QC - hóa chất, polymer
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Production
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
9 years Negotiable Binh Duong
Ho Chi Minh
Long An
over 2 years ago
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Current level: Experienced | Age: 28
2 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
DakLak
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân viên chính thức
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Trưởng phòng Sales admin
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 38
10 years over 17 tr.VND Ha Noi over 3 years ago
Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 46
15 years over 1,200 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân Viên Kinh Doanh Hóa chất- Thiết bị phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 119
2 years over 80000 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
Process Engineer/ Chemical Engineer
| Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
over 3 years ago
Kỹ sư hóa, kỹ sư sản xuất, giám sát chất lượng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
over 3 years ago
Nhân viên QA, QC, KCS, R&D
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
over 3 years ago
Trưởng Ca, Tổ Trưởng, Nhân Viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
6 years Negotiable Binh Duong over 3 years ago
Nhân viên ngành Thực phẩm và Đồ uống
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Kỹ sư Hoá - nhân viên kinh doanh - nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 32
3 years Negotiable Ben Tre
Dong Nai
Tien Giang
over 3 years ago
3.6 Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên phòng nuôi cấy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Lam Dong
Soc Trang
over 3 years ago
Nhân viên, kỹ sư môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Vinh Phuc
over 3 years ago
3.5 Nhân viên phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, nvvp...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
Kỹ sư hóa chất - dầu khí, hóa học, sinh học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Hai Phong
over 3 years ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hung Yen
over 3 years ago
Nhân viên phòng thí nghiệm-QC/QA-Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 3 years ago
NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG( có kinh nghiệm)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi over 3 years ago
Kỹ sư Hóa Dầu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Kien Giang
over 3 years ago
KỸ SƯ THỰC PHẨM
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Da Nang
over 3 years ago
Nhân viên QA, QC, phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Hồ sơ xin việc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
KCS/ QC, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, nhân viên phòng LAB
Degree: College | Current level: Student / Internship | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Kĩ Sư Hóa Học
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
1 years 4,5 - 5,5 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Phuoc
over 3 years ago
Kỹ sư Hoá, R&D, QA/QC
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Staff or supervisor
| Current level: Manager | Age: 27
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Lam Dong
over 4 years ago
Nhân Viên, Kỹ Sư Hóa Dầu, Hóa Chất
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 31
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Vinh Phuc
over 4 years ago
kỹ sư hóa, nhân viên R&D
| Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 4 years ago
Nhân Viên QC & Nhân Viên Phòng An toàn...
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
No experience Negotiable Hai Duong
Hai Phong
Quang Ninh
over 4 years ago
en Phù hợp với ngành Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
over 4 years ago
Hóa, QC, Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 32
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Bac Ninh
over 4 years ago
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
over 4 years ago
Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân viên phân tích thí nghiệm - Hóa sinh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ha Noi over 4 years ago
Nhân viên chính thức
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Cử nhân Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 4 years ago
Nhân viên quản lý chất lượng, Trưởng nhóm, tổ trưởng QA, trợ lý sản xuất,
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 35
8 years Negotiable Ho Chi Minh over 4 years ago
Môi trường /xử lý chất thải hoặc hành chính văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Ha Nam
over 4 years ago
Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên iso
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tay
over 4 years ago
Nhân viên QA, QC, KCS, Nhân viên phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Binh Duong
Da Nang
Lam Dong
over 4 years ago
Phòng kỹ thuật hoặc Phòng QLCL
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 43
12 years Negotiable Ha Noi over 4 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10