Search resume

Search found 5,208 resumes industry Chemical Eng. x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Trưởng phòng Sales admin
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 36
10 years over 17 tr.VND Ha Noi 3 month ago
Trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 44
15 years over 1,200 USD Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
4 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh Hóa chất- Thiết bị phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 117
2 years over 80000 USD Ho Chi Minh 4 month ago
Process Engineer/ Chemical Engineer
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
5 month ago
Kỹ sư hóa, kỹ sư sản xuất, giám sát chất lượng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
6 month ago
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật hóa học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
6 month ago
Nhân viên QA, QC, KCS, R&D
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Bac Ninh
6 month ago
Trưởng Ca, Tổ Trưởng, Nhân Viên
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
6 years Negotiable Binh Duong 7 month ago
Nhân viên ngành Thực phẩm và Đồ uống
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
7 month ago
Kỹ sư Hoá - nhân viên kinh doanh - nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ben Tre
Dong Nai
Tien Giang
7 month ago
3.6 Kỹ sư nông nghiệp, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên phòng nuôi cấy
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Lam Dong
Soc Trang
7 month ago
Nhân viên, kỹ sư môi trường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
1 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Vinh Phuc
7 month ago
3.5 Nhân viên phòng thí nghiệm, kiểm nghiệm, nvvp...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
7 month ago
Kỹ sư hóa chất - dầu khí, hóa học, sinh học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Hai Phong
7 month ago
Nhân viên kỹ thuật
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ha Noi
Hai Duong
Hung Yen
7 month ago
Nhân viên phòng thí nghiệm-QC/QA-Nghiên cứu phát triển sản phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
7 month ago
NHÂN VIÊN MÔI TRƯỜNG( có kinh nghiệm)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ha Noi 7 month ago
Kỹ sư Hóa Dầu
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Kien Giang
8 month ago
KỸ SƯ THỰC PHẨM
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Da Nang
8 month ago
Nhân viên QA, QC, phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Hồ sơ xin việc
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
2 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
KCS/ QC, kiểm tra nguyên liệu đầu vào, nhân viên phòng LAB
Degree: College | Current level: Student / Internship | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh 8 month ago
Kĩ Sư Hóa Học
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
1 years 4,5 - 5,5 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Phuoc
9 month ago
Kỹ sư Hoá, R&D, QA/QC
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh 9 month ago
Staff or supervisor
| Current level: Manager | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Lam Dong
10 month ago
Nhân Viên, Kỹ Sư Hóa Dầu, Hóa Chất
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 29
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Vinh Phuc
10 month ago
kỹ sư hóa, nhân viên R&D
| Current level: Experienced | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
Nhân Viên QC & Nhân Viên Phòng An toàn...
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
No experience Negotiable Hai Duong
Hai Phong
Quang Ninh
10 month ago
en Phù hợp với ngành Hóa
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years over 10 tr.VND Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Dong Nai
10 month ago
Hóa, QC, Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Bac Ninh
10 month ago
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
10 month ago
Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
4 years Negotiable Ha Noi 10 month ago
Nhân viên phân tích thí nghiệm - Hóa sinh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ha Noi 10 month ago
Nhân viên chính thức
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
No experience Negotiable Ho Chi Minh 10 month ago
Cử nhân Sinh Học
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
10 month ago
Nhân viên quản lý chất lượng, Trưởng nhóm, tổ trưởng QA, trợ lý sản xuất,
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 33
8 years Negotiable Ho Chi Minh 10 month ago
Môi trường /xử lý chất thải hoặc hành chính văn phòng
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Ha Nam
10 month ago
Nhân viên quản lý chất lượng, nhân viên iso
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
No experience Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Ha Tay
10 month ago
Nhân viên QA, QC, KCS, Nhân viên phòng thí nghiệm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Binh Duong
Da Nang
Lam Dong
10 month ago
Phòng kỹ thuật hoặc Phòng QLCL
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 41
12 years Negotiable Ha Noi 10 month ago
Nhân viên quản lý chất lượng QA/QC, RD...
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 30
No experience Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
10 month ago
QA, QC, KCS, Kỹ sư Nông Nghiệp, NV Kiểm Nghiệm vi sinh, hóa sinh, hóa lý, dược...., (Chấp nhận làm ca)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
Em mong muốn được làm việc trong lĩnh vực công nghệ sinh học, dinh dưỡng, thực phẩm, y tế, sức khỏe.
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 27
No experience Negotiable Ha Noi
Dong Nai
Hai Phong
10 month ago
Nhân viên R&D, Nhân viên Quản Lý Chất Lượng (QA/QC)
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, dịch vụ
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hai Duong
10 month ago
Nhân viên QA/QC
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
10 month ago
Mong muốn được làm việc trong các công ty thực phẩm, có thể đảm nhiệm các vị trí như nhân viên khai thác sản phẩm, QC, điều phối hoạt động sản xuất...
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
10 month ago
QA/QC, quản lý sản xuất, RD, Tổ trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 34
No experience Negotiable Dong Nai 10 month ago
QA
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 30
4 years Negotiable Bac Giang 10 month ago
Hành chính văn phòng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years over 500 USD Binh Duong
Da Nang
T. Thien Hue
10 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10