Search resume

Search found 13,491 resumes industry Executive management x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Điều hành, quản lý kinh doanh
| Current level: Director | Age: 29
7 years 1,500 - 2,500 USD Ho Chi Minh 1 weeks ago
3.2 Quản lý, giám sát, trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 26
5 years 10 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Thanh Hoa
2 weeks ago
Trưởng nhóm bảo trì
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
10 years Negotiable Binh Duong 3 weeks ago
Cấp quản lý/Chuyên viên cao cấp
| Current level: Director | Age: 59
27 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
T. Thien Hue
3 weeks ago
3.5 Cấp trưởng, phó phòng quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
13 years over 20 tr.VND Ha Noi
Hai Duong
Ho Chi Minh
1 month ago
Quản lý điều hành
| Current level: Director | Age: 55
29 years 13 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
1 month ago
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years Negotiable Bac Giang
Bac Ninh
North Central Coast
1 month ago
Store Manager
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
5 years Negotiable Ho Chi Minh 1 month ago
Giám đốc chi nhánh
| Current level: Director | Age: 52
32 years 1,500 - 300 USD Can Tho 1 month ago
Giám sát bán hàng/ASM/ khu vực An Giang - Kiên Giang hoặc Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years Negotiable An Giang
Mekong Delta
Kien Giang
1 month ago
Trưởng nhóm/ giám sát, nhân viên kinh doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years 7 - 10 tr.VND Binh Duong 1 month ago
Giám đốc, phó giám đốc,giám sát khu vực,quản lý điêu hành
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 35
8 years over 1,200 USD Ha Tinh
Nghe An
1 month ago
Giám đốc kinh doanh, Giám đốc khu vực, Trưởng Phòng kinh doanh, Sale Manager,National Sale Manager, Area Sale Manager
| Current level: Director | Age: 32
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
2 month ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 24
4 years 8 - 12 tr.VND Ho Chi Minh 2 month ago
4.4 Sales Manager/Director
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 35
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
2 month ago
Kế toán trưởng
| Current level: Manager | Age: 42
12 years 15 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Lam Dong
2 month ago
Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 36
10 years Negotiable Ho Chi Minh 2 month ago
7.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ /MODERN TRADE
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 48
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Tien Giang
2 month ago
Chuyên viên PR & Marketing / Event, Chuyên viên KD / Quản lý dịch vụ VAS
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
8 years over 15 tr.VND Ha Noi 3 month ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Thuan
3 month ago
Hr - Admin Manager
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
3 month ago
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 49
5 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
3 month ago
Giám Sát Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 31
5 years Negotiable An Giang
Can Tho
Kien Giang
3 month ago
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
8 years Negotiable An Giang
Can Tho
Vinh Long
3 month ago
Giám Đốc Tài Chính
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 38
3 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Quản Lý Cửa Hàng
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
3 month ago
Quản Lý Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 38
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Trưởng Nhóm/Quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 9 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
Long An
3 month ago
Quản Lý Nhà Hàng
Degree: College | Current level: Director | Age: 8
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Hành chính Nhân sự
| Current level: Manager | Age: 33
8 years 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Giám Đốc Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 33
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
3 month ago
Giám Đốc Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Giám Sát Dịch Vụ
Degree: College | Current level: Student / Internship | Age: 29
5 years Negotiable Ha Noi 3 month ago
Nhân Viên Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 1
2 years Negotiable DakLak 3 month ago
Phó Giám Đốc Đầu Tư Xây Dựng
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 1
5 years Negotiable Dong Nai
Quang Nam
T. Thien Hue
3 month ago
Giám đốc kinh doanh
| Current level: Director | Age: 30
8 years 20 - 25 tr.VND Ho Chi Minh 3 month ago
Tài chính/ Đấu Tư/Maketing
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 37
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
3 month ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
3 month ago
Trưởng Phòng Kinh Doanh 
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 32
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Giang
Hai Duong
3 month ago
Trưởng đại diện cho một thương hiệu tại Thái Nguyên
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
8 years over 200 USD Ha Noi
Ba Ria-VT
Thai Nguyen
3 month ago
Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 45
5 years Negotiable Ben Tre
Dong Thap
Long An
3 month ago
Cửa Hàng Trưởng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
2 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Trưởng / Phó`phòng Hành Chính Nhân Sự
Degree: College | Current level: Student / Internship | Age: 31
5 years Negotiable Ben Tre
Tien Giang
3 month ago
Quản Lý Sản Xuất
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 39
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Long An
4 month ago
Quản Lý Nhà Hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Tp Hành Chánh Nhân Sự-行政人事主管
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 34
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
4 month ago
Quản Lý Sản Xuất
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years Negotiable Dong Nai 4 month ago
Giám Đốc, Trưởng Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 41
5 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10