Search resume

Search found 13,504 resumes industry Executive management x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
Trợ lý - Biên phiên dịch - Đối ngoại
| Current level: Experienced | Age: 36
127 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Lam Dong
4 days ago
4.5 ỨNG TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG/ GIÁM ĐỐC SALES – MARKETING
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
10 years Negotiable Ho Chi Minh 4 days ago
Quản lý , Điều hành, kiểm soát
| Current level: Manager | Age: 33
6 years Negotiable Dong Thap 5 days ago
Chuyên viên kỹ thuật gia súc
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years over 20 tr.VND Dong Nai
Ho Chi Minh
Khanh Hoa
6 days ago
Trưởng Phòng
| Current level: Director | Age: 31
8 years 5 - 15 tr.VND Ha Noi 1 weeks ago
Giám sát/ Quản lý
| Current level: Manager | Age: 29
3 years 800 - 1,500 USD Ha Noi 2 weeks ago
Finance and Office Administration
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 29
6 years Negotiable Ho Chi Minh 2 weeks ago
Senior Manager
| Current level: Manager | Age: 35
13 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 weeks ago
Quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
7 years over 14 tr.VND Hoa Binh 3 weeks ago
Trợ lý kinh doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience under 10 tr.VND Ho Chi Minh 1 month ago
Quản lý sản xuất , kỹ thuật sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 31
4 years over 500 USD Bac Giang
Bac Ninh
1 month ago
Kỹ sư cầu đường
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience over 6 tr.VND Da Nang
Ho Chi Minh
Quang Nam
1 month ago
Giám đốc sản xuất
| Current level: Director | Age: 32
9 years Negotiable Ha Noi
Da Nang
Thanh Hoa
1 month ago
Giám đốc
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
10 years over 200 USD Ho Chi Minh 1 month ago
4.0 Chief Financial Officer (CFO)/ Finance Manager/ Chief Accountant
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 39
15 years 2,300 - 2,800 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
1 month ago
7.3 RETAIL MANAGER/ GIÁM ĐỐC TTTM/ GIAM ĐỐC SIÊU THỊ
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 48
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Can Tho
Tien Giang
1 month ago
Nhân viên chính thức
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years over 5 tr.VND Ha Noi
Bac Can
Thai Nguyen
1 month ago
Sale Manager.
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
3 years over 100000 USD Da Nang 1 month ago
Điều hành, quản lý kinh doanh
| Current level: Director | Age: 29
7 years 1,500 - 2,500 USD Ho Chi Minh 2 month ago
3.2 Quản lý, giám sát, trưởng phòng
Degree: Bachelor | Current level: Manager | Age: 26
5 years 10 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Ha Noi
Thanh Hoa
2 month ago
Trưởng nhóm bảo trì
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
10 years Negotiable Binh Duong 2 month ago
Cấp quản lý/Chuyên viên cao cấp
| Current level: Director | Age: 59
27 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
T. Thien Hue
3 month ago
3.5 Cấp trưởng, phó phòng quản lý
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
13 years over 20 tr.VND Ha Noi
Hai Duong
Ho Chi Minh
3 month ago
Quản lý điều hành
| Current level: Director | Age: 55
29 years 13 - 15 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
3 month ago
4.7 Quản lý Kinh doanh, Quản lý Điều hành
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
7 years Negotiable Bac Giang
Bac Ninh
North Central Coast
3 month ago
Store Manager
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
5 years Negotiable Ho Chi Minh 3 month ago
Giám đốc chi nhánh
| Current level: Director | Age: 52
32 years 1,500 - 300 USD Can Tho 3 month ago
Giám sát bán hàng/ASM/ khu vực An Giang - Kiên Giang hoặc Đồng Bằng Sông Cửu Long
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 37
10 years Negotiable An Giang
Mekong Delta
Kien Giang
3 month ago
Trưởng nhóm/ giám sát, nhân viên kinh doanh
Degree: College | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
2 years 7 - 10 tr.VND Binh Duong 3 month ago
Giám đốc, phó giám đốc,giám sát khu vực,quản lý điêu hành
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 35
8 years over 1,200 USD Ha Tinh
Nghe An
4 month ago
Giám đốc kinh doanh, Giám đốc khu vực, Trưởng Phòng kinh doanh, Sale Manager,National Sale Manager, Area Sale Manager
| Current level: Director | Age: 32
8 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
4 month ago
Quản lý
| Current level: Manager | Age: 24
4 years 8 - 12 tr.VND Ho Chi Minh 4 month ago
4.4 Sales Manager/Director
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 35
11 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
4 month ago
Kế toán trưởng
| Current level: Manager | Age: 42
12 years 15 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Lam Dong
4 month ago
Manager
Degree: Postgraduate | Current level: Manager | Age: 36
10 years Negotiable Ho Chi Minh 4 month ago
Chuyên viên PR & Marketing / Event, Chuyên viên KD / Quản lý dịch vụ VAS
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
8 years over 15 tr.VND Ha Noi 5 month ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Thuan
5 month ago
Hr - Admin Manager
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 31
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
5 month ago
Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 49
5 years Negotiable Binh Duong
Dong Nai
5 month ago
Giám Sát Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 37
5 years Negotiable Ha Noi 5 month ago
Quản Lý Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 31
5 years Negotiable An Giang
Can Tho
Kien Giang
5 month ago
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 33
8 years Negotiable An Giang
Can Tho
Vinh Long
5 month ago
Giám Đốc Tài Chính
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 38
3 years Negotiable Ha Noi 5 month ago
Quản Lý Cửa Hàng
Degree: Intermediate | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 26
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Ba Ria-VT
Binh Duong
5 month ago
Quản Lý Nhân Sự
Degree: Bachelor | Current level: Student / Internship | Age: 38
5 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Trưởng Nhóm/Quản lý sản xuất
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years over 9 tr.VND Binh Duong
Ho Chi Minh
Long An
5 month ago
Quản Lý Nhà Hàng
Degree: College | Current level: Director | Age: 8
5 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
Hành chính Nhân sự
| Current level: Manager | Age: 33
8 years 8 - 10 tr.VND Ho Chi Minh 5 month ago
Giám Đốc Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 33
5 years Negotiable Ha Noi
Bac Ninh
Hung Yen
5 month ago
Giám Đốc Phòng Kinh Doanh
Degree: Bachelor | Current level: Director | Age: 32
5 years Negotiable Ho Chi Minh 5 month ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10