Search resume

Search found 2,732 resumes industry Food Tech / Nutritionist x

Show me: Best resume first | Newest resume first | Best experience first

Resume title Experience year Salary Location Lastest update
3.5 Trưởng Phòng Kế Hoạch
| Current level: Manager | Age: 36
10 years 20 - 22 tr.VND Binh Duong 3 weeks ago
Finance Manager
| Current level: Manager | Age: 41
15 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Long An
3 month ago
Food Industrial Engineer
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
7 years 12 - 16 tr.VND Ha Noi 7 month ago
Quản lý chất lượng; nhân viên;
| Current level: Manager | Age: 31
7 years Negotiable Ho Chi Minh
An Giang
Binh Duong
8 month ago
chuyên viên R&D
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
10 month ago
4.1 Máy và Qúa trình thiết bị công nghệ hóa học - Thực phẩm
| Current level: Experienced | Age: 27
2 years 7 - 10 tr.VND Ho Chi Minh
DakLak
Dong Nai
11 month ago
5.0 Nhân viên QC, QA, chuyên viên Kiểm soát chất lượng
| Current level: Experienced | Age: 25
2 years 6 - 10 tr.VND Ha Noi
Ha Nam
over 2 years ago
nhân viên Quản lí chất lượng hoặc nhân viên R&D
| Current level: Experienced | Age: 23
No experience Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Giám Sát Bán Hàng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
4 years 14 - 20 tr.VND Ho Chi Minh
Dong Nai
Lam Dong
over 2 years ago
Nhân viên R&D / QA
| Current level: Experienced | Age: 28
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Binh Duong over 2 years ago
Nhân viên QA, QC, KCS
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience 5 - 7 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Trưởng Nhóm /Giám sát
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
8 years Negotiable An Giang
Can Tho
Vinh Long
over 2 years ago
Nhân viên Quản lý chất lượng
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 2 years ago
Nhân viên QA& QC, Nhân viên Phòng thí nghiệm, Chuyênviêndinhdưỡng,
| Current level: Experienced | Age: 24
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Dinh
Binh Duong
over 2 years ago
Thu mua
| Current level: Experienced | Age: 43
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân Viên QA/QC/Quản lý đơn hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 24
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh over 2 years ago
Nhân viên ngành thực phẩm
| Current level: Experienced | Age: 24
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Dinh
over 2 years ago
Trợ lý kinh doanh - Sale Admin - Hành chính Văn Phòng
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 2 years ago
nhân viên phòng đảm bảo chất lượng/ kcs/ qa
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 27
No experience 3 - 5 tr.VND Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 2 years ago
Nhân viên kế hoạch, QA, Thực phẩm, kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 34
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
QA/QC/ISO/R&D Specialist
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
1 years 500 - 700 USD Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên Kế hoạch sản xuất, kế hoạch nguyên liệu
| Current level: Experienced | Age: 31
5 years Negotiable Ba Ria-VT over 3 years ago
Nhân viên QC/ Thống kê
| Current level: Experienced | Age: 32
5 years Negotiable Binh Duong over 3 years ago
TECHNICAL ENGINEER; CHEMICAL ENGINEER; R&D; QA, QC, APPLICATION ENGINEER, SALE ENGINEER...
| Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Long An
over 3 years ago
Nhân viên kế toán
| Current level: Experienced | Age: 27
2 years 3 - 5 tr.VND Da Nang over 3 years ago
nhân viên
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Quản lý sản xuất : ERP, thống kê - phân tích dử liệu
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
NHÂN VIÊN QC, ISO, KCS
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên KCS, QA, QC, giám sát sản xuất ngành thực phẩm
| Current level: Experienced | Age: 27
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
2 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Binh Phuoc
over 3 years ago
Quản lý/Giám sát sản xuất
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 28
5 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Food R&D hoặc Food R&D Manager
| Current level: Manager | Age: 40
14 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
en 4.2 Laboratory Technician, QC Staff
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Can Tho
over 3 years ago
Trợ lý kinh doanh
| Current level: Experienced | Age: 30
3 years Negotiable Ho Chi Minh
Da Nang
T. Thien Hue
over 3 years ago
Nhân viên R&D
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 27
2 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
3.3 Nhân Viên QA / QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ha Noi
Ho Chi Minh
Gia Lai
over 3 years ago
Nhân viên QA/QC
| Current level: Experienced | Age: 29
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
QC, QA, KCS, R&D
| Current level: Experienced | Age: 26
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Tien Giang
over 3 years ago
Quản Lý R&D Thực Phẩm
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
Nhân viên tổ chức sự kiện/chăm sóc khách hàng
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 29
3 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
en Nhân viên QC
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Dinh
Dong Nai
over 3 years ago
en Nhân Viên Kỹ Thuật
Degree: College | Current level: Experienced | Age: 25
1 years Negotiable Ho Chi Minh
Dong Nai
Ba Ria-VT
over 3 years ago
en QA supervisor/R&D
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 30
4 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Nhân viên/Kỹ thuật viên
| Current level: Experienced | Age: 25
No experience Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
Dong Nai
over 3 years ago
Marketing / Brand
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 34
5 years Negotiable Ho Chi Minh over 3 years ago
en Purchasing/ Import/ Logistic/ Customer Service
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 35
8 years 800 - 100 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
supervisor
| Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
6 years Negotiable Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
en 3.2 Researcher
Degree: Bachelor | Current level: Team Leader / Supervisor | Age: 31
5 years over 500 USD Ho Chi Minh
Ha Noi
Da Nang
over 3 years ago
en 5.0 R&D Technologist /ISO Department /QA
Degree: Bachelor | Current level: Experienced | Age: 28
2 years 400 - 600 USD Ho Chi Minh
Binh Duong
over 3 years ago
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10